tạp chí bầu trời

Tổ chức khóa “Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không”

Ngày 30/11/2022, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức khai giảng khóa “Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không”.

Học viên tham gia khóa học khu vực miền Bắc

Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay là chi nhánh đào tạo, huấn luyện thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai phương án tự tổ chức thực hiện các khóa đào tạo nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không theo quy định. Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức khóa “Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không”cho 16 học viên là giáo viên giảng dạy lĩnh vực an ninh hàng không của Tổng công ty theo hình thức trực tuyến.

Lớp học tổ chức theo hình thức trực tuyến

Khóa học gồm 8 giờ theo chương trình quy định tại Thông tư 43/2017/TT-BGTVT. Hình thức đào tạo trực tuyến qua phần mềm. Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức và được giới thiệu về an ninh cảng hàng không, sân bay; đối phó với sự cố an ninh hàng không; xử lý thông tin đe dọa bom; vũ khí, chất nổ, vật phẩm nguy hiểm, nguyên tắc xử lý; xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không; vai trò của giáo viên giảng dạy về kiến thức an ninh hàng không; kiểm tra cuối khóa.

Lớp học tại miền Bắc

Sau khóa học, học viên tham gia làm bài kiểm tra để đánh giá kết thúc khóa học. Học viên đủ điều kiện sẽ được công nhận hoàn thành khóa học theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017.

Nguồn: Tổ chức khóa “Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ giảng dạy kiến thức an ninh hàng không” (vatm.vn)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận