tạp chí bầu trời

Tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (tính đến ngày 18/12/2022)

Cục Hàng không Việt Nam thông tin tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão, số liệu tính đến ngày 18/12/2022.

Theo báo cáo của các hãng hàng không, tình hình bán vé trên một số đường bay nội địa dịp cao điểm tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (14 Tháng Chạp đến 15 Tháng Giêng) tính đến thời điểm hiện tại (ngày 18/12/2022) như sau:

          Chặng

LF trung bình trong gđ từ 5/1-5/2

Tổng số khách đã book vé

Chặng

LF trung bình trong gđ từ 5/1-5/2

Tổng số khách đã book vé

SGNDAD

34,18%

60.752

DADSGN

36,39%

59.921

SGNTHD

47,75%

37.705

THDSGN

35,12%

27.857

SGNVII

38,04%

59.154

VIISGN

22,32%

34.451

SGNHAN

34,03%

163.190

HANSGN

26,99%

133.579

SGNHPH

36,34%

33.353

HPHSGN

28,98%

27.353

SGNHUI

34,20%

47.547

HUISGN

24,37%

31.906

SGNVDH

37,27%

16.228

VDHSGN

23,89%

10.842

SGNVCL

33,08%

26.725

VCLSGN

19,89%

17.047

SGNVDO

29,56%

2189

VDOSGN

13,54%

995

SGNUIH

40,72%

22.154

UIHSGN

31,54%

18.213

 

Tính đến ngày 18/12/2022, một số ngày cao điểm của một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao như:

-Chặng bay SGN-DAD có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,90% vào ngày 19/01/2023;Chặng bay DAD-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29/1/2023;

-Chặng bay SGN-HPH có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-86% vào các ngày 17 và 19/1/2023;

-Chặng bay HPH-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29/1/2023 và 88% vào 28/1/2023;

-Chặng bay SGN-TDH có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 92-94% vào các ngày 17,18,19 /01/2023;

-Chặng bay TDH-SGN: có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 92-93% vào các ngày 27-29/01/2023;

-Chặng bay SGN-VII: Tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-85% vào các ngày 18-19/01/2023;

-Chặng bay VII-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 82,5% vào 29/01/2023;

-Chặng bay SGN-HAN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 65,2% vào ngày 18/1/2023;

-Chặng bay HAN-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 85% vào ngày 29/01/2023.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay trên vào các ngày khác vẫn còn khá thấp, cụ thể:

- Chặng bay SGNDAD giai đoạn từ 06/1/2022 đến 15/1/2002, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 22-57% tùy ngày và tùy từng hãng.

- Chặng bay SGNVII giai đoạn từ 06/1/2022 đến 12/1/2002, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 33-51% tùy ngày, tùy từng hãng.

- Chặng bay SGNTHD giai đoạn từ 06/1/2022 đến 16/1/2002, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 47-62% tùy ngày và tùy từng hãng.

- Chặng bay SGNHAN giai đoạn từ 06/1/2022 đến 17/1/2002, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 30-54% tùy ngày, tùy từng hãng.

- Chặng bay SGNPHP giai đoạn từ 06/1/2022 đến 14/1/2002, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 25-60% tùy ngày, tùy từng hãng./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận