tạp chí bầu trời
ICAO áp dụng phương thức phục hồi hàng không COVID-19 mới, kết nối lại thế giới

ICAO áp dụng phương thức phục hồi hàng không COVID-19 mới, kết nối lại thế giới

Hội đồng ICAO đã thông qua một báo cáo mới và các khuyến nghị nhằm khởi động lại hệ thống vận tải hàng không quốc tế và điều chỉnh sự phục hồi toàn cầu của ngành hàng không. Báo cáo và hướng dẫn COVID-19 (COVID-19 report and guidelines) được xây dựng bởi Nhóm công tác đặc biệt về phục hồi hàng không phục hồi hàng không (Council’s Aviation Recovery Task Force - CART ) của ICAO.