tạp chí bầu trời
Philippine Airlines ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Airbus về việc mua chín chiếc A350-1000 cho đội bay đường dài

Philippine Airlines ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Airbus về việc mua chín chiếc A350-1000 cho đội bay đường dài