tạp chí bầu trời

Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.

Cục HKVN vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP; các công ty cổ phần hàng không: Vietjet;Pacific Airlines; Tre Việt; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn về việc Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11244/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 về việc tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản số 11244/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 và Quyết định số1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Thời gian áp dụng từ 12h00 ngày 26/10/2021.

Hành khách cung cấp thông tin theo Mẫu cho các hãng hàng không (mẫu được đăng tải trên Website/App của các hãng hàng không hoặc kê khai tại quầy làm thủ tục hàng không); chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo.

Các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu, chủ động hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo điện tử (trên ứng dụng PC-Covid). Trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, các hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-Covid hoặc các hình thức phù hợp khác trong quá trình làm thủ tục hàng không.

(Ảnh minh họa)

Hãng bay yêu cầu hành khách cung cấp hoặc kê khai thông tin theo mẫu tại quầy làm thủ tục hàng không; tổng hợp danh sách hành khách đến theo từng địa phương và chuyển cho Cảng vụ hàng không để thông báo cho địa phương có hành khách đến cư trú, lưu trú sau chuyến bay; lưu trữ thông tin của hành khách để phục vụ công tác giám sát sau chuyến bay của các cơ quan Nhà nước và địa phương có liên quan.

Mặt khác, hãng hàng không có trách nhiệm đăng tải mẫu trên Website/App của mình và cung cấp mẫu này tại quầy làm thủ tục hàng không. Hãng hàng không, các đại lý chính thức của hãng có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện đi lại bằng đường hàng không cho hành khách, hướng dẫn khách mua vé, kê khai các thông tin liên quan theo quy định.

Cục yêu cầu các Cảng vụ hàng không tiếp tục bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ hãng hàng không và thông báo tới đầu mối tiếp nhận tại các địa phương đến trước khi chuyến bay khởi hành. Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 và văn bản số 11244/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo các chuyến bay được khai thác an toàn, không xảy ra tình trạng ùnứ tại các cảng hàng không, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch Covid-19.  Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có)./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận