tạp chí bầu trời

Tích hợp ATFM/A-CDM để đạt hiệu suất tối ưu

Quản lý luồng không lưu (ATFM) và hợp tác ra quyết định tại sân bay (A-CDM) là các quy trình hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa các nguồn lực trong vùng trời và sân bay. Với tốc độ tăng trưởng của lưu lượng hàng không trước đại dịch COVID-19, ATFM và A-CDM đã trở thành trung tâm trong công tác quản lý không lưu ở nhiều khu vực và sân bay trên thế giới. Khi ngành công nghiệp ATM phục hồi và lưu lượng hàng<

Tài liệu hướng dẫn về Tích hợp ATFM/A-CDM của CANSO

ATFM và A-CDM đều là các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa các nguồn lực trong vùng trời và sân bay, dựa trên các quy trình hợp tác và trao đổi dữ liệu và thông tin hiệu quả và kịp thời giữa các bên liên quan và giữa các nền tảng/hệ thống. Cả hai đều trở thành những thuật ngữ quen thuộc trên toàn cầu và CANSO đã phát hành hai tài liệu hướng dẫn về các khái niệm này trong những năm gần đây: Triển khai ATFM/CDM và Phối hợp ra Quyết định tại Sân bay.

Mặc dù ATFM và A-CDM có thể được thực hiện độc lập mà không thiếu những lợi ích, nhưng đặc điểm chung của chúng - đặc biệt là sự phụ thuộc vào việc hợp tác ra quyết định (CDM) - đã làm nổi bật tiềm năng mở rộng lợi ích cho các bên liên quan nếu chúng được tích hợp. Châu Âu đã dẫn đầu với hơn 28 sân bay A-CDM được tích hợp với hệ thống ATFM Quản lý mạng khu vực, cho thấy những lợi ích thực sự từ cải thiện khả năng dự đoán đến giảm sự chậm trễ và cân bằng nhu cầu tốt hơn.

Việc tích hợp ATFM và A-CDM có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi cả kết nối hệ thống và điều chỉnh quy trình vận hành. Vì ATFM và A-CDM đang được giới thiệu ở nhiều khu vực và sân bay trên thế giới, việc tích hợp ATFM/A-CDM có thể được mong đợi và CANSO đang cung cấp hướng dẫn cho các thành viên mong muốn đạt được những lợi ích mở rộng của nó. Để đạt được mục tiêu đó, Nhóm làm việc CANSO ATFM/A-CDM đã phát hành Tài liệu hướng dẫn về Tích hợp ATFM/A-CDM, đưa ra lời khuyên thiết thực cho các ANSP và sân bay đang lập kế hoạch cho các dự án tích hợp của họ.

Hướng dẫn cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để tích hợp ATFM/A-CDM, tập trung vào các trường hợp sử dụng hoạt động và trao đổi dữ liệu liên quan. Cách tiếp cận này cho phép các ANSP và các nhà khai thác sân bay phát triển từng bước tích hợp của họ một cách có phương pháp, mở rộng phạm vi khi khả năng kỹ thuật phát triển. Hướng dẫn cũng thảo luận về công nghệ Quản lý thông tin thông qua hệ thống mở rộng (SWIM) và nó có thể là yếu tố thúc đẩy chính để tích hợp ATFM/A-CDM. Có lẽ quan trọng nhất, Hướng dẫn bao gồm các khuyến nghị và bài học kinh nghiệm từ các dự án hội nhập trên thế giới, sẽ rất hữu ích cho những quốc gia đang có kế hoạch tương tự.

Khi ngành công nghiệp ATM phục hồi sau đại dịch COVID-19 và khi ATFM và A-CDM trở thành các yếu tố quan trọng của quản lý không lưu, một lần nữa, tích hợp ATFM/A-CDM sẽ rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của các hoạt động không lưu cả trên mặt đất và trên không. Do đó, Hướng dẫn của CANSO về Tích hợp ATFM/A-CDM là tài liệu tham khảo chính cho các ANSP và các nhà khai thác sân bay sẵn sàng đảm bảo cho sự phát triển của lưu lượng hàng trong thời gian tới.

Độc giả có thể đọc Tài liệu hướng dẫn về Tích hợp ATFM/A-CDM của CANSO tại đây.

Trích nguồn: https://vatm.vn/tich-hop-atfma-cdm-de-dat-hieu-suat-toi-uu-n6057.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận