tạp chí bầu trời

Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động quản lý, khai thác tại cảng hàng không, sân bay của Việt Nam và không áp dụng đối với hoạt động quản lý, khai thác sân bay chuyên dùng.

Thông tư này bao gồm 4 Chương với 100 Điều, quy định chi tiết về yêu cầu chung về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; bảo đảm năng lực giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không sân bay và giám sát viên chất lượng dịch vụ hàng  không tại cảng hàng không, sân bay; các quy định về an toàn  khai thác sân bay, tàu bay, người, phương tiện, thiết bị hoạt động tại khu bay; an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụ hàng không; an toàn khai thác khi có hoạt động thi công; hoạt động thi công trong thời tiết nguy hiểm; di dời tàu bay mất khả năng di chuyển; đảm bảo vệ sinh khu bay và kiểm soát vật ngoại lai; hệ thống quản lý an toàn, báo cáo điều tra tai nạn, sự cố vụ việc an toàn khai thác và khắc phục các hư hỏng do tai nạn, sự cố tại cảng hàng không, sân bay; kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi; nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; điều phối giờ hạ cất cánh tại cảng hàng không, sân bay; quyết định về thiết lập triển khai A-CDM; phòng, chống thiên tai và khẩn nguy sân bay tại cảng hàng không, sân bay…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022. Bãi bỏ các Thông tư:  số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến khi giấy phép hết hiệu lực.

Các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu của ICAO được dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Khoản 1 Điều 34 của Thông tư (các phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay thuộc danh mục được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; chất lượng an toàn kỹ thuật đối với thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải) được áp dụng chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Khoản 1 Điều 85 của Thông tư (Slot lịch sử của một mùa lịch bay là chuỗi slot được sử dụng đúng với tỷ lệ ít nhất 80% của mỗi chuỗi slot được xác nhận vào ngày cơ sở tính slot lịch sử của mùa lịch bay tương ứng liền kề trước đó, ngày 31 tháng 01 đối với lịch bay mùa hè và ngày 31 tháng 8 đối với lịch bay mùa đông. Cục Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định thay đổi tỷ lệ sử dụng đúng của mỗi chuỗi slot được xác nhận trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác phù hợp với đề nghị của IATA) được áp dụng từ ngày 26 tháng 3 năm 2023 để bắt đầu xác định slot lịch sử cho mùa hè năm 2024 và các mùa lịch bay kế tiếp.

Mẫu số 4.2 của Phụ lục I (Mẫu Giấy phép áp dụng mã QR) ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng chậm nhất sau 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận