tạp chí bầu trời

Thông cáo báo chí về việc triển khai đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2022

                                                                                       

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc triển khai đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 777/VPCP-QHQT ngày 31/02/2022 về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, trong đó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, nhất là các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân đang “mắc kẹt”.

Được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam xin thông báo, tất cả các  công dân Việt Nam có nhu cầu về nước cần liên hệ với các hãng hàng không  trong nước và các hãng hàng không nước ngoài để tiến hành đăng ký thủ tục chuyến bay.

Các yêu cầu về kiểm soát y tế tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế nêu tại công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021./.

Theo https://caa.gov.vn/thong-cao-bao-chi/thong-cao-bao-chi-ve-viec-trien-khai-dua-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-ve-nuoc-20220131185658736.htm?fbclid=IwAR2AutAQRPwCZWmTpSsFXJD9zbgikJSoUsMhhC7TslzPpNwDypsFDmuQ6Is

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận