1920x1280

Các nhân sự được bố trí tiếp nhận làm việc tại các vị trí thuộc Phòng Hành chính, Phòng Kế hoạch và Quản trị hệ thống, Phòng Cơ giới và Thiết bị, Phòng Kinh doanh và Giao nhận vận chuyển, các Xí nghiệp chuối và Xí nghiệp bò…

Đại diện các nhân sự đến từ THACO Chu Lai, ông Trần Văn Khương - Phó Quản đốc Xưởng hàn, Công ty THACO Bus (chức vụ mới Phó Giám đốc Cơ - Điện - Nước Xí nghiệp chuối LP3 thuộc KLH Koun Mom) chia sẻ: Với tinh trách nhiệm và tận tâm cống hiến, chúng tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và quyết tâm đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển của Tập đoàn, lan tỏa tinh thần THACO, tinh thần Chu Lai đến với vùng đất mới. Chúng tôi xem đây là cơ hội để rèn luyện, tu dưỡng, phát triển bản thân, đồng thời khẳng định năng lực, bản lĩnh của đội ngũ nhân sự THACO AGRI và THACO.