tạp chí bầu trời

SESAR thực hiện những bước đầu tiên hướng tới quản trị SWIM

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, các sản phẩm cuối cùng của Dự án Quản trị SWIM, đã được chuyển giao cho Giám đốc triển khai SESAR, kết thúc hơn 3 năm làm việc hợp tác với sự tham gia của 20 đối tác đa dạng như sân bay, hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ không lưu, các nhà cung cấp dịch vụ khí tượng, các tổ chức quân sự và Eurocontrol.

Dự án này do Cơ quan Điều hành Mạng và Đổi mới (INEA) đồng tài trợ trong khuôn khổ Triển khai SESAR, do DSNA, Nhà cung cấp Dịch vụ không lưu của Pháp chủ trì và là dự án triển khai hiện đại hóa ATM thứ 145 của SESAR đã hoàn thành.

Maurice GEORGES, Giám đốc DSNA, nhấn mạnh rằng “việc thành lập Quản trị SWIM mở đường cho việc triển khai có kiểm soát các dịch vụ SWIM sẽ tạo điều kiện và cải thiện trao đổi giữa các bên liên quan trong hoạt động điều hành bay. Hoàn thành Dự án này là một bước quan trọng cho phép số hóa điều hành bay của Châu Âu.”

Dự án đã phát triển một khuôn khổ quản trị mạnh mẽ thông qua một bộ các nguyên tắc, quy tắc, quy trình và cấu trúc nhất quán để quản trị SWIM, được trình bày trong một bộ tài liệu có cấu trúc (Thỏa thuận, Cơ cấu và Điều khoản tham chiếu, chính sách cung cấp dịch vụ SWIM, v.v.). Ngoài ra, Dự án cũng cung cấp một số công việc mang tính “thực tế” hơn như bản tóm tắt cấu trúc Quản trị SWIM, thiết lập Cơ quan đăng ký dịch vụ SWIM của Châu Âu do Eurocontrol tổ chức và một số thử nghiệm thực tế về SWIM trên các dịch vụ tiên phong ở Châu Âu như Coflight Cloud Services, tạo điều kiện cho việc truy cập từ xa vào hệ thống xử lý dữ liệu chuyến bay thế hệ mới.

Với hơn 20 thành viên của Dự án, công việc hợp tác tỏ ra thành công bất chấp các chủ đề khó khăn và thách thức được giải quyết, với mục tiêu đáp ứng càng nhiều càng tốt sự đa dạng của các bên liên quan. Việc áp dụng Dự án trở thành công cụ để có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế (ví dụ: ICAO, FAA của Hoa Kỳ và các khu vực khác).

Nicolas Warinsko, Tổng Giám đốc của Giám đốc Triển khai SESAR phát biểu rằng “Tôi xin chúc mừng DSNA và tất cả các đối tác liên quan đã hoàn thành dự án triển khai SESAR thứ 145 này. Việc hoàn thành Dự án không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một chương mới, nơi Quản trị SWIM tao xương sống cho quá trình số hóa ATM thực sự. Chúng tôi cần tiếp tục công việc ngay bây giờ, xây dựng trên nền tảng niềm tin đã tạo. Để thành công, việc triển khai SWIM cần sự tham gia của tất cả các bên liên quan về ATM ở Châu Âu”.

SESAR (chương trình nghiên cứu ATM trên bầu trời châu Âu hợp nhất) là trụ cột công nghệ của chương trình Bầu trời châu Âu hợp nhất. Nó nhằm mục đích cải thiện hiệu suất của Quản lý Không lưu (ATM) bằng cách hiện đại hóa và hài hòa hóa hệ thống quản lý không lưu thông qua việc xác định, phát triển, xác nhận và triển khai các công nghệ và giải pháp vận hành ATM sáng tạo.

Trích nguồn: https://vatm.vn/sesar-thuc-hien-nhung-buoc-dau-tien-huong-toi-quan-tri-swim-n6081.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận