tạp chí bầu trời

Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra, giám sát dự án tại Cảng HKQT Long Thành

Ngày 19/11, Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long dẫn đầu đoàn công tác của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đến trực tiếp kiểm tra, giám sát dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" thuộc dự án "Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1".

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận