tạp chí bầu trời

Quy định về phân cấp trong quản lý dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định về phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ GTVT quản lý.

Trong đó, thẩm quyền quyết định đầu tư dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục HKVN là đối với dự án nhóm B, nhóm C do các đơn vị thực hiện. 

(Ảnh minh họa).

Cục trưởng Cục HKVN chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, của chủ đầu tư và của các đơn vị trực thuộc có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về công nghệ thông tin, các quy định pháp luật khác có liên quan và quy định tại Quyết định nêu trên.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận