tạp chí bầu trời

Quy định mới của Chính phủ về chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang để thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009.

Nghị định này quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định; bảo đảm bí mật kế hoạch đảm bảo an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định của pháp luật; bảo đảm nghi lễ đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định.

Đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam gồm: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đối tượng được quy định tại Điều 8 của Nghị định gồm: các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chở người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của ViệtNam là: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài 05 cơ quan nêu trên, còn bao gồm Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng và Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân Nhà nước- Bộ Ngoại giao.

 

(Ảnh minh họa)

Chính phủ giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt nam do hãng hàng không của Việt Nam thực hiện và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài. Chỉ đạo giám sát các cơ quan, đơn vị trong Ngành hàng không thực hiện và phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo tiêu chuẩn an ninh, an toàn; cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do các hãng hàng không của Việt Nam thực hiện theo quy định, chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Việt Nam và nước ngoài xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp bên nước ngoài có yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn, quy trình phục vụ khác với quy định của Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan căn cứ theo quy định hiện hành, tình hình thực tế và khả năng đáp ứng báo cáo cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ để thống nhất với phía nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2021. Nội dung chi tiết của Nghị định 96/2021/NĐ-CP ngày 02/11/2021 xem tại đây./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận