tạp chí bầu trời

Quy chế phối hợp công việc giữa VATM và ACV

Quy chế phối hợp công việc giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) xác định các nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các bên nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác của các đơn vị trực thuộc hai Tổng công ty tại các cảng hàng không, sân bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Mục tiêu của quy chế nhằm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chia sẻ nguồn lực, cơ sở hạ tầng để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo công tác trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu luôn kịp thời, chính xác và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác điều hành khai thác mặt đất tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo quy chế phối hợp đã được ký kết, hai Tổng công ty thống nhất nguyên tắc chung trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên đảm bảo an toàn cho hoạt động bay và hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị trực thuộc. Phối hợp giải quyết vụ việc kịp thời, chính xác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của hai bên, đồng thời tuân thủ các quy định các pháp luật chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và liên quan đến công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Cung cấp thông tin cần thiết để xác định năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay; Cung cấp chia sẻ thông tin trong hoạt động điều hành khai thác tại cảng hàng không, sân bay; Phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay; Đầu tư, triển khai hệ thống, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm liên quan đến hoạt động khai thác; nâng cấp, sửa chữa, bảo trì, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại khu bay, bảo vệ môi trường; Xin cấp phép cho mạng thông tin liên lạc bộ đàm sử dụng chung; Cập nhật, tu chỉnh hệ thống tài liệu liên quan đến khai thác; Huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của mỗi bên; Đảm bảo an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay; Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác diễn tập khẩn nguy; Đánh giá và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh. Hai bên cũng thống nhất về nguyên tắc cung cấp các dịch vụ giữa hai Tổng công ty.

Quy chế phối hợp công việc giữa hai Tổng công ty đã được ông Đoàn Hữu Gia, Tổng Giám đốc VATM và ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc ACV ký kết với các nội dung và nguyên tắc phối hợp cốt lõi, làm cơ sở pháp lý cho các đơn vị trực thuộc VATM và các cảng hàng không thuộc ACV xây dựng, ký kết các quy chế phối hợp, văn bản hiệp đồng phù hợp với điều kiện thực tế tại từng cảng hàng không, sân bay.

Trích nguồn: https://vatm.vn/quy-che-phoi-hop-cong-viec-giua-vatm-va-acv-n5997.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận