tạp chí bầu trời

Phê duyệt Mục tiêu an toàn năm 2023 của các cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành quyết định phê duyệt Mục tiêu an toàn năm 2023 của các cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, Cục HKVN yêu cầu Cảng  hàng không  quốc tế Vân Đồn; Tổng  công ty  Cảng hàng không Việt Nam -CTCP chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu an toàn năm 2023 của từng chỉ số an toàn quốc gia lĩnh vực hàng không dân dụng (SSP) đã được phê duyệt.

(Ảnh minh họa).

Các cảng hàng không, sân bay tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn, việc thực hiện mục tiêu an toàn, kịp thời đưa ra các giải pháp cải tiến kế hoạch hành động, trường hợp kế hoạch hành động đã được lập chưa hiệu quả.

Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu an toàn năm 2023 đã được phê duyệt, các  cảng  hàng  không, sân bay cần cập nhật vào Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của đơn vị để tổ chức thực hiện./.

Nguồn: Phê duyệt Mục tiêu an toàn năm 2023 của các cảng hàng không, sân bay | Cục hàng không Việt Nam (caa.gov.vn)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận