tạp chí bầu trời

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025.

Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025.

Theo đó, đối với Nhà ga hành khách T1 tiếp tục duy trì đạt công suất 2,0 triệu hành khách/năm; nghiên cứu mở rộng nhà ga hành khách T1 đạt công suất 3,0 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu; quy hoạch xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 5,0 triệu hành khách/năm, dự trữ quỹ đất để mở rộng nhà ga hành khách T2 trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với khu kỹ thuật của nhà ga hành khách T2: quy hoạch vị trí chung tại khu kỹ thuật của nhà ga T1 hiện hữu hoặc đặt ngầm trong khu vực nhà ga T2; trạm xử lý nước thải nhà ga hành khách, nhà tập kết rác thải: quy hoạch vị trí tại khu đất phía Đông.

Đối với các công trình phục vụ kỹ thuật: bãi tập kết trang thiết bị mặt đất, nhà xe ngoại trường, trạm khẩn nguy cứu hoả: quy hoạch vị trí tại khu đất phía Đông. Đồng thời tiếp tục sử dụng các công trình hiện hữu không bị ảnh hưởng trong giai đoạn chưa mở rộng nhà ga hành khách T2.

Đối với quy hoạch giao thông: đường trục ra vào cảng hàng không: sử dụng đường Lê Hồng Phong là đường trục chính kết nối với nhà ga hành khách, xây dựng đồng bộ cầu cạn lên tầng 2 cùng với nhà ga hành khách T2, nghiên cứu phương án giao thông kết nối khu vực giữa các nhà ga hành khách.

Bộ giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định số 1452/KHĐT ngày 10/12/2021 của Vụ Kế hoạch – Đầu tư để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành và rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy mô, công suất khai thác theo quy hoạch được phê duyệt.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 và Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 03/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận