tạp chí bầu trời

Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Tiếp theo cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các cảng hàng không: Điện Biên, Đồng Hới và Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku, Liên Khương, Buôn Ma Thuột đã được phê duyệt Chương trình an ninh hàng không, mới đây Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn đã ký quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

 

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có trách nhiệm cung cấp các nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không.

Các thông số về kết cầu hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, danh sách các hãng hàng không hoạt động tại Cảng trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không tại các khu vực tại Cảng.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phê duyệt. Đối với các nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định, CụcHKVN yêu cầu Cảng hoàn thành theo lộ trình thời gian từ năm 2021 đến năm 2025.

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, cảng phải đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần.

Trường hợp có thay đổi về điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng phải đánh giá sửa đổi, bổ sung, đề xuất kịp thời.

Cục giao Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không của Cảng; chỉ đạo giao nhiệm vụ cho người được bổ nhiệm giám sát viên an ninh hàng không tại Cảng để giám sát thực hiện Chương trình; định kỳ 6 tháng đánh giá tính hiệu quả của Chương trình và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận