tạp chí bầu trời

Nhật Bản đề nghị Việt Nam hỗ trợ tăng cường an ninh hàng không trong năm 2021

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) vừa đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo việc áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường trên các chuyến bay đi Nhật Bản trong thời gian Nhật Bản tổ chức Olympic Games (từ 23/7 đến 8/8/2021) và Paralympic Games (từ 24/8/2021 đến 5/9/2021).

Thực hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên ICAO và các quy định pháp luật chuyên ngành hàng không có liên quan, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không có chuyến bay đến Nhật Bản chỉ đạo lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện nghiêm việc kiểm tra ngẫu nhiên tối thiểu 10% sau kiểm tra an ninh hàng không lần đầu đối với hành khách, hành lý xách tay theo quy định.

Đối với hành lý ký gửi, có biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên 10% bằng biện pháp thích hợp. Đối với hàng hóa, bưu gửi, suất ăn, đồ vật phục vụ trên tàu bay, nhân viên nội bộ, đồ vật mang vào khu vực hạn chế cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình, thủ tục đảm bảo an ninh hàng không, tăng cường tần suất giám sát an ninh hàng không phù hợp.

Các cảng hàng không cần thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá rủi ro, kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh bổ sung nếu cần và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi có thông tin đe dọa an ninh hàng không. Các hãng hàng không có các chuyến bay đến Nhật Bản cần phối hợp với các cảng hàng không thực hiện biện pháp kiểm soát an ninh hàng không theo yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản.

Thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá rủi ro, kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh bổ sung nếu cần. Hãng hàng không cũng cần lập tức báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi có thông tin đe dọa an ninh hàng không.

Các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không nêu trên được áp dụng đối với tất cả các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam đến Nhật Bản, bao gồm cả hành khách, hành lý nối chuyến từ 0h ngày 22/7 đến hết ngày 10/8/2021 và từ 0h ngày 23/8/2021 đến hết ngày 7/9/2021.

Hải Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận