tạp chí bầu trời

Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam làm việc với đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 25.3.2021, tại Hà nội, Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì họp cùng Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) và các doanh nghiệp như : Vietnam Airlines, Bamboo Airways, VietJet Air... để bàn tháo gỡ và triển khai các giải pháp hỗ trợ về xử lý nợ và vay vốn cho các doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam.

Ngày 25.3.2021, tại Hà nội, Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì họp cùng Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) và các doanh nghiệp như: Vietnam Airlines, Bamboo Airway, VietJet Air... để bàn tháo gỡ và triển khai các giải pháp hỗ trợ về xử lý nợ và vay vốn cho các doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam.

Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cùng với đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có buổi làm việc vào ngày 25.3.2021

PV.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận