tạp chí bầu trời

Ngân hàng nhà nước phúc đáp kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hàng không

Phúc đáp Công văn số 21/VABA-BC ngày 14/08/2020 về kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hàng không của Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (Hiệp hội), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến đối với các kiến nghị của Hiệp hội như sau:

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận