tạp chí bầu trời

Mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Theo đó, mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa được thực hiện như sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, áp dụng bằng 50% mức giá cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với chuyến bay nội địa quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT).

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, tiếp tục thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT. Khung giá đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT được thực hiện như sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, áp dụng khung giá với mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, tiếp tục thực hiện theo khung giá quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT.

Đơn vị cung ứng dịch vụ và các đơn vị sử dụng dịch vụ chủ động thương thảo xử lý các khoản thu đã thực hiện thanh toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày Thông tư có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  26 tháng 9 năm 2021. Nội dung chi tiết xem tại mục "Văn bản"./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận