tạp chí bầu trời

Một số ý kiến về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hàng không

Ngày 21/05, đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về "Dự thảo phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải" do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ tổ chức. Tiến sĩ Bùi Doãn Nề - Phó chủ tịch, Tổng thư ký HHDNHK Việt Nam đã có một số ý kiến về việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hàng không.

Theo Tiến sĩ Bùi Doãn Nề quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các mô hình hoạt động kinh doanh, dịch vụ, công nghệ ứng dụng, số thành viên tham gia vào ngành hàng không đều đang có sự thay đổi, gia tăng nhanh chóng, việc cập nhật điều chỉnh bổ sung các quy định thủ tục hành chính là cần thiết và cần phải nghiên cứu thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo ban đầu của một số doanh nghiệp, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực hàng không, Tiến sĩ Bùi Doãn Nề cho biết Chính phủ, Bộ GTVT, Cục Hàng không VN đã có quyết tâm hết sức mạnh mẽ trong việc giảm bớt thủ tục hành chính nói chung và trực tiếp đối với các hoạt động hàng không.

Cụ thể, dưới đây là một số ý kiến về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hàng không của Tiến sĩ Bùi Doãn Nề tại cuộc họp trực tuyến - “Dự thảo phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải” vừa diễn ra.

Đại diện HHDNHKVN: Ông Nguyễn Quý Đại (Trưởng BBT Tạp chí Opensky), Ông Bùi Doãn Nề (Phó CT - TTK), Bà Phan Thị Dung (CVVP HH) Ông Bùi Đình Nghiểm (CVP HH) tại cuộc họp trực tuyến

Tiến sĩ Bùi Doãn Nề cho rằng những thủ tục hành chính nếu giảm bớt được 20% số quy định sẽ giúp doanh nghiệp có quyết định quản trị nhanh gọn, giảm bớt chi phí phát sinh do chậm triển khai dự án, giảm được thời gian báo cáo thẩm định. Hệ thống thể chế, luật pháp về hàng không dân dụng (Luật HKDD Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi 2014 cùng 11 nghị định và 4 Quyết định của Chính phủ và 53 thông tư của Bộ GTVT) đã được xây dựng, tạo được khung pháp lý để điều tiết hoạt động hàng không, hình thành thị trường vận tải hàng không và cung ứng các dịch vụ hàng không theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nâng cao chất lượng và quyền tự do kinh doanh trong lĩnh vực HKDD của công dân và doanh nghiệp. TTHC đã được đơn giản hóa, việc giải quyết của Cục HKVN có đổi mới, góp phần tăng cường hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương cho công tác quản lý nhà nước chuyên ngành HKDD. Cục HKVN tham mưu xây dựng Đề án đơn giản hóa TTHC được Bộ GTVT phê duyệt, theo tổng hợp của Cục đã giảm 36 thủ tục, đơn giản hóa 101 thủ tục, giảm 1250 ngày giải quyết TTHC; đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Cục HKVN”.

Tuy nhiên, theo báo cáo của một số doanh nghiệp, tình hình xin phép đăng ký phương án sản xuất kinh doanh… còn nhiều thủ tục qua nhiều cấp nên thời gian chờ đợi phê duyệt kéo dài. Doanh nghiệp đề nghị mở rộng hình thức đăng ký online, thực hiện văn bản điện tử và số hóa, rút ngắn thời gian nhằm giảm thời gian cấp phép và đăng ký kinh doanh.

Đề nghị tăng sự ủy quyền cho Bộ GTVT và nhà chức trách Hàng không Việt Nam, nâng cao vai trò của Cục Hàng không Việt Nam nhiều hơn trong chỉ đạo và điều hành tác nghiệp hàng không , rút ngắn thời gian, giúp doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi hơn. Cần tiếp tục rà soát, loại bỏ giấy phép con, áp dụng các chuẩn hàng không quốc tế trong quản lý điều hành hoạt động hàng không… hạn chế tối đa các quy định đặc thủ của Việt Nam.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ban hành ngày 18/06/2020 nhưng hướng dẫn triển khai còn chậm. Phương thức đối tác công tư PPP triển khai sớm sẽ tạo thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư tham gia xây dựng cơ sở hạ tần hàng không.

Cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hàng không và các hoạt động liên quan đến hoạt động hàng không theo hướng quán triệt cơ chế thị trường ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn. Các Hội/ Hiệp hội có thể tham gia nghiên cứu không chỉ về quản lý ngành, quản lý kinh doanh, xây dựng các tiêu chuẩn, các hệ thống phòng ngừa, đảm bảo an ninh an toàn để áp dụng, bổ sung không chỉ tập trung vào các biện pháp kiểm soát trực tiếp. Tăng cường vai trò của Hội/ Hiệp hội trong việc đánh giá các thủ tục hành chính, trong việc tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội về các giải pháp cần thiết thúc đẩy tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững dịch vụ hoạt động hàng không nói chung và trong cải cách thủ tục hành chính của ngành hàng không nói riêng. Nâng cao vai trò của các Hội/ Hiệp hội trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực về các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuận, thương mại, an ninh an toàn… Các Hội/ Hiệp hội có thể hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục – Đào tạo, Giáo dục Nghề nghiệp, xây dựng các chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên thích hợp với nhu cầu của ngành hàng không. Các Hội/ Hiệp hội có thể tổ chức đưa thực thế công việc vào trong các tổ chức đào tạo để đẩy nhanh tốc độ thích ứng với môi trường làm việc. Giảm thủ tục hành chính nâng cao vai trò của Hiệp hội trong việc tham gia xem xét cấp tiêu chuẩn ngành giúp công tác đào tạo nghề trong ngành thuận lợi theo thông lệ quốc tế, giảm bớt công tác quản lý để chỉ đạo ngành mang tính chuyên sâu, hệ thống và vĩ mô hơn.

PV.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận