tạp chí bầu trời

Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý khí thải từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng

Ngày 07/5/2020, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý khí thải từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng. Dự thảo tờ trình được gửi đến:

 • * Các bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương;
 • * Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư Pháp);
 • * Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • * Văn Phòng Bộ, Thanh tra Bộ (Bộ GTVT);
 • * Các Vụ: Pháp chế, Vận tải, KHCN, HTQT (Bộ GTVT);
 • * Các Tổng Công ty: Hàng Không VN, Quản lý bay VN, Trực thăng VN;
  * Các Công ty cổ phần hàng không: Jetstar Pacific, Vietjet;
 • * Các công ty cổ phần: Nhiên liệu bay Petrolimex, Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, Thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất;
 • * Các công ty: TNHH hàng không Tre Việt, MTV nhiên liệu hàng không VN;
 • * Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam; Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam.

Triển khai các quy định Nghị quyết A39 Đại hội đồng tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế; Phụ ước 16 (Annex) Tập 4 Công ước Chicago về hàng không dân dụng và Quyết định số 2539/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, Bộ GTVT đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý khí thải từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

Căn cứ khoản 2, Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Tờ trình và Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Môi trường; file điện tử ".doc” gửi về địa chỉ mail: luuvh@mt.gov.vn; sđt: 0903214200) trước ngày 22/5/2020 để tổng hợp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận