tạp chí bầu trời

Ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Trung tâm khí tượng Hàng không và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không

Ngày 28/12/2020, tại phòng 619 tòa nhà B Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã diễn ra Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Trung tâm khí tượng Hàng không và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không (TTPHTKCNHK).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Về phía Trung tâm PHTKCNHK có đồng chí Dương Văn Khê -Trưởng Trung tâm; về phía Trung tâm khí tượng Hàng không có đ/c Phan Bá Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Hàng không. Hai bên đánh giá cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ khí tượng đầy đủ, chính xác và kịp thời tới kíp trực hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác hiệp đồng trong thời gian qua và thống nhất nội dung sửa đổi, ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ khí tượng. Văn bản hiệp đồng này được ký kết thay thế văn bản đã ký từ ngày 30/12/2014. Hội nghị thảo luận, đưa ra những đề xuất, kiến nghị đến lãnh đạo hai Trung tâm để thống nhất về các nội dung liên quan.

Ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ khí tượng giữa Trung tâm khí tượng HK và Trung tâm PHTKCNHK

Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ khí tượng Hàng không giữa Trung tâm Khí tượng Hàng không và Trung tâm PHTKCNHK được tổ chức định kỳ hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ khí tượng tạo nền tảng vững chắc để giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị hai Trung tâm thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng; cung cấp dịch vụ khí tượng giữa Trung tâm Khí tượng Hàng không và Trung tâm PHTKCNHK ngày càng cao.

Trích nguồn: https://vatm.vn/ky-ket-van-ban-hiep-dong-bao-dam-dich-vu-trung-tam-khi-tuong-hang-khong-va-trung-tam-phoi-hop-tim-kiem-cuu-nan-hang-khong-n6113.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận