tạp chí bầu trời

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam

Để phục vụ cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang gấp rút tiến hành tổng hợp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về khó khăn vướng mắc từ đại dịch Covid-19 (Công văn về hội nghị đính kèm).

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam

Để phục vụ cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang gấp rút tiến hành tổng hợp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về khó khăn vướng mắc từ đại dịch Covid-19 (Công văn về hội nghị đính kèm).

Trong khuôn khổ hoạt động này, VCCI triển khai lấy ý kiến cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch covid-19 (Nghị quyết 105). Đây là chính sách mới nhất được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã vượt qua khó khăn từ đại dịch.

VCCI trân trọng kính mời Quý Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã tham gia đóng góp ý kiến về Nghị quyết 105 bằng cách trả lời các câu hỏi khảo sát theo đường link: https://bit.ly/khao-sat-Nghi-quyet-105. Vui lòng gửi ý kiến trước ngày 22/09/2021.

Quý Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã có thể tham khảo Nghị quyết 105 tại link sau: https://bit.ly/Nghị-quyet-105.

Mọi ý kiến đóng góp của Quý Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã sẽ là nguồn thông tin quý báu giúp VCCI phản ánh kịp thời tới Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị tới.

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận