tạp chí bầu trời

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo nhanh tới các Bộ, Ngành liên quan và VCCI trong cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp do VCCI tổ chức cuối tháng 09 năm 2021 về thiệt hại khó khăn và kiến nghị do ảnh hưởng COVID 19 của các doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam có công văn Số 93/VABA-CV gửi các Doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam

Ngày 09 tháng 09 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 105/NQ-CP “Về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19”. Với mục tiêu NQ dễ ra là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19; Hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Trong nhóm giải pháp về hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền liên quan các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng không Nghị quyết nêu rõ trong tháng 9 năm 2021, “Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chính sách giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong giai đoạn đang bị tác động tiêu cực của dịch COVID 19"; "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc để nghị cấp có thẩm quyền quyết định các cơ chế về hỗ trợ tín dụng giúp các hãng hàng không giải quyết thanh khoan, đảm bảo nguồn lực để duy trì và phát triển".

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo nhanh tới các Bộ, Ngành liên quan và VCCI trong cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp do VCCI tổ chức cuối tháng 09 năm 2021 về thiệt hại khó khăn và kiến nghị do ảnh hưởng COVID 19 của các doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam mong nhận được báo cáo từ phía các Doanh nghiệp hội viên Báo cáo gửi và Hiệp hội qua địa chỉ Email: hiephoihangkhongvn@gmail.com; nebuidoan@gmail.com. Thời gian trước ngày 21/09/2021. Người liên hệ Phan Thị Dung (ĐT: 0913594567).

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận