tạp chí bầu trời

Kiên Giang: Hệ thống quan trắc, giám sát tự động ở “siêu cống thủy lợi”

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 do Bộ NN&PTNT xây dựng ở tỉnh Kiên Giang gồm cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô được mệnh danh “siêu cống  thủy lợi” vừa thử nghiệm quy trình vận hành đầu tháng 11-2021.

Hệ thống có nhiệm vụ kiểm soát mặn-ngọt-lợ cho vùng đất rộng 384.120 ha và để kiểm soát nguồn nước, đã được đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát tự động hiện đại.

Xây dựng một trạm đo mực nước và chất lượng nước trên sông

Quyết định số 955/QĐ-BNN-XD ngày 5-3-2021, của Bộ NN&PTNT phê duyệt thiết kế xây dựng “hệ thống quan trắc, giám sát tự động SCADA”. Chuyên gia công nghệ cho biết, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) là một phần mềm được sử dụng để giám sát, điều khiển và thu thập thông tin dữ liệu của hệ thống, ở đây là Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé. Công việc của SCADA thực sự là điều khiển và giám sát tất cả các thiết bị, là nơi IT (information technology – công nghệ thông tin) gặp OT (operational technology – công nghệ vận hành), gửi và nhận thông tin từ hệ thống để trao đổi thông tin và kiểm soát (giám sát và điều khiển) hệ thống.

Trạm sử dụng pin năng lượng mặt trời 20W

Hệ thống quan trắc, giám sát tự động SCADA có Trung tâm điều hành hệ thống đặt tại khu vực cống Cái Lớn. Còn từng cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô có Trạm điều khiển, giám sát đặt tại nhà quản lý cống. Ở đây có hệ thống giám sát, hệ thống điều khiển, thiết bị truyền thông tin từ cống về Trung tâm.

Nguồn nước Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé phải kiểm soát liên quan nhiều con sông và theo quyết định của Bộ NN&PTNT, đã xây dựng 20 trạm để kiểm soát mực nước cùng chất lượng nước.

Cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn, cách cửa biển 13 km

Tại khu vực cống Cái Lớn xây dựng 14 trạm. Gồm 1 trạm đo mực nước trong âu thuyền; 8 trạm đo mực nước, chất lượng nước (PH, độ mặn, COD, BOD) ở thượng lưu và hạ lưu cống, cùng các sông xung quanh (Đông Yên trên sông Cái Lớn, kênh Làng Thứ 7, Ngã Ba Đình, Bắc Hồng Dân, Cầu Cái Tư, Vị Thanh); 5 trạm đo độ mặn tại các ngã ba và ngã tư sông (ngã ba sông Cái Bé - kênh Trâm Bầu, ngã 3 kênh Chắc Băng - kênh Cán Gáo, ngã ba kênh Kim Quy - kênh Cán Gáo, ngã tư kênh Xẻo Quao- Cán Gáo - kênh Làng Thứ 7, ngã tư kênh Tiểu Dừa - kênh Biện Nhị).

Khu vực cống Cái Bé và cống Xẻo Rô xây dựng 6 trạm. Mỗi cống xây dựng 1 trạm đo mực nước, độ mặn trong âu thuyền; 2 trạm đo mực nước, chất lượng nước (Độ mặn, COD, BOD, PH) ở thượng và hạ lưu cống.

Các trạm đo mực nước và chất lượng nước sử dụng pin năng lượng mặt trời 20W. Trung tâm điều hành hệ thống và các Trạm điều khiển, giám sát sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống còn có camera để giám sát hình ảnh vận hành công trình.

Cống Cái Bé trên sông Cái Bé, ngang với cống Cái Lớn

Nguyên lý hoạt động: Dữ liệu quan trắc từ thiết bị ngoài hiện trường gửi về Nhà quản lý tại cống Cái Lớn, cống Cái Bé, cống Xẻo Rô, Trung tâm điều hành hệ thống, Trung tâm dữ liệu đặt tại Tổng cục Thủy lợi. Đơn vị điều khiển vận hành tại các cống; các cơ quan chức năng có thể truy cập xem số liệu quan trắc, số liệu dự báo, đưa ra các đánh giá và quyết định việc vận hành công trình thông qua việc truy cập, sử dụng phần mềm điều hành trên nền tảng Web.

Tổng vốn đầu tư theo quyết định của Bộ NN&PTNT là 33.897.242.000 đồng. Trong đó: Chi phí xây lắp 8.118.649.000 đồng; Chi phí thiết bị 18.860.482.000 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 665.005.000 đồng; Chi phí khác 4.638.952.000 đồng; Chi phí dự phòng 1.614.154.000 đồng.

                                                                                      Trần Tuấn – Duy Tương

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận