tạp chí bầu trời

Kiểm tra an toàn và đánh giá chất lượng nội bộ tại Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng

Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra đánh giá an toàn, chất lượng tại các cơ sở cung cấp dịch vụ Khí tượng trực thuộc Trung tâm Khí tượng hàng không, từ ngày 12/4/2022 đến ngày 13/4/2022, Trung tâm Khí tượng hàng không đã triển khai đợt kiểm tra đánh giá nội bộ đợt 01 tại Trung tâm KTHK Đà Nẵng. Ông Phan Bá Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng hàng không làm trưởng đoàn kiểm tra. Ban lãnh đạo Trung tâm KTHK Đà Nẵng và các cán bộ nhân viên khí tượng thuộc Trung tâm đã phối hợp cùng với đoàn kiểm tra để tiến hành đánh giá an toàn và chất lượng nội bộ tại Trung tâm.

Đoàn kiểm tra chất lượng tại Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng

Đợt kiểm tra diễn ra với mục đích đảm bảo các tiêu chí về an toàn, chất lượng trong công tác cung cấp dịch vụ Khí tượng đảm bảo cấu trúc của hệ thống quản lý phù hợp với các quy trình và hướng dẫn đã được Tổng công ty ban hành. Cùng với đó, đảm bảo các quy trình chuyên môn phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, quy dịnh của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Đoàn kiểm tra an toàn tại Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng

Trên cơ sở đó, đoàn đã thực hiện kiểm tra về công tác đảm bảo hạ tầng của Trung tâm, công tác đảm bảo khai thác, công tác quản lý an toàn, chất lượng với các nội dung cụ thể, chi tiết. Sau hai ngày làm việc, Đoàn đã đưa ra những kiến nghị để cơ sở thực hiện tốt, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho công tác cung cấp dịch vụ khí tượng.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở về công tác an toàn, chất lượng giữa các thành viên trong đoàn và các CBCNV tại Trung tâm KTHK Đà Nẵng, đoàn kiểm tra cũng đã lắng nghe, ghi nhận một số ý kiến đóng góp của cơ sở về một số khó khăn vướng mắc đang tồn tại. Thông qua đợt kiểm tra, đánh giá nội bộ này đã góp phần bảo đảm hệ thống quản lý an toàn, chất lượng của Trung tâm Khí tượng hàng không được thực hiện một cách đầy đủ, thống nhất. Bên cạnh đó, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của toàn thể CBCNV về việc thúc đẩy an toàn, đảm bảo chất lượng trong công tác cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không.

Theo https://vatm.vn/kiem-tra-an-toan-va-danh-gia-chat-luong-noi-bo-tai-trung-tam-khi-tuong-hang-khong-da-nang-n6554.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận