tạp chí bầu trời

Khóa “Huấn luyện nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ, nhân viên hành chính các đơn vị trong Công ty Quản lý bay miền Bắc ”

Từ ngày 24 đến ngày 25/05/2023, Công ty Quản lý bay miền Bắc đã phối hợp với Trường Quản lý Cán bộ Giao thông vận tải tổ chức khai giảng khóa “Huấn luyện nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ, nhân viên hành chính các đơn vị trong Công ty Quản lý bay miền Bắc”.

Công ty đã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ Văn phòng cho 87 học viên là các cán bộ, nhân viên hành chính thuộc các đơn vị trong công ty. Đối với khu vực Hà Nội, các học viên học tập trung tại hội trường 129 ATCC HAN. Đối với các đài trạm xa, học viên được tham gia theo hình thức trực tuyến.

Lớp học tổ chức theo hình thức trực tuyến

Khóa học gồm 24 tiết được tổ chức với các mục tiêu: Bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ quản trị văn phòng cho cán bộ, nhân viên văn phòng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Cập nhật những quy định của nhà nước, bồi dưỡng kiến thức nâng cao nghiệp vụ quản trị hành chính của nhân viên văn phòng. Cập nhật bồi dưỡng kiến thức chung về soạn thảo và quản lý văn bản nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, ban hành văn bản điện tử cho các học viên.

Lớp học tại Hội trường 129 ATCC Hà Nội

Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức theo các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng soạn thảo văn bản và ban hành văn bản điện tử: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật về soạn thảo văn bản, văn bản điện tử; kiến thức thực tế về chất lượng ban hành văn bản; những kiến thức, kỹ năng về soạn thảo văn bản, tạo lập văn bản điện tử nhằm nâng cao chất lượng văn bản ban hành tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chuyên đề 2: Kỹ năng quản lý văn bản và lập hồ sơ: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật về quản lý văn bản, lập hồ sơ công việc; kiến thức thực tế về thưc trạng quản lý văn bản, lập hồ sơ; những kiến thức, kỹ năng về quản lý văn bản và lập hồ sơ.

Chuyên đề 3: Tổng quan về tài liệu lưu trữ và nghiệp vụ lưu trữ: Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật về lưu trữ tài liệu; thưc trạng về công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức; những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác lưu trữ giúp học viên vận dụng vào công việc thực tế để quản lý, lưu trữ tài liệu đảm bảo quy định, an toàn và hiệu quả.

Giảng viên Tiến sĩ Trần Thị Bích Ngọc Trưởng khoa Quản lý Nhà nước-Trường Quản lý Cán bộ Giao thông vận tải

Chuyên đề 4: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trên môi trường số của nhân viên hành chính; Chuyên đề trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường số, đảm bảo hiệu quả công việc, thích ứng với sự thay đổi của thời đại 4.0.

Sau khóa học, học viên tham gia làm bài kiểm tra để đánh giá kết thúc khóa học. Học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định.

Nguồn: Khóa “Huấn luyện nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ, nhân viên hành chính các đơn vị trong Công ty Quản lý bay miền Bắc ” (vatm.vn)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận