tạp chí bầu trời

Kết nối ngành hàng không để tăng cường hiệu quả hoạt động

Phối hợp ra quyết định (Collaborative Decision Making – CDM) là một trong những quá trình quan trọng nhất trong ATM, đặc biệt là đối với quản lý luồng không lưu (ATFM) và phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (Airport Collaborative Decision Making - A-CDM). CDM yêu cầu tất cả các thành viên trong cộng đồng hàng không phải phối hợp trong quá trình đưa ra quyết định để đảm bảo có kết quả tốt nhất dựa trên tính công bằng và khả năng tiếp cận.

Quá trình CDM gần đây đã trở nên đặc biệt quan trọng khi các bên liên quan và nhà cung cấp dịch vụ ATM phải vật lộn với việc đưa ra các quyết định điều hành dựa trên một môi trường hàng không luôn thay đổi.

Sự hiệu quả của CDM dựa vào việc các bên liên quan có thể tiếp cận được với thông tin hoạt động, từ đó cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận và thúc đẩy các quyết định hợp tác và hoạt động một cách hiệu quả. Do đó, việc phát triển các công cụ để tạo và chia sẻ thông tin này và hướng dẫn phối hợp là điều thiết yếu đối với cả sự phục hồi của ngành hàng không và năng lực phục hồi trong tương lai.

Thông tin là sức mạnh

Cộng đồng ATM đã phát triển và cải tiến ra phương pháp CDM tốt nhất, tận dụng các lợi ích trên toàn thế giới. Việc chia sẻ tầm nhìn sâu sắc và kiến thức chuyên môn thông qua các diễn đàn khác nhau của CANSO đã thúc đẩy sự phát triển của tài liệu hướng dẫn chủ chốt, ví dụ như Triển khai Quản lý luồng không lưu và phối hợp ra quyết định (Implementing Air Traffic Flow Management and Collaborative Decision Making) và Hướng dẫn về các biện pháp chính trong việc phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (Guidelines on Airport-Collaborative Decision Making (A-CDM) Key Performance Measures).

Thông điệp rất đơn giản – thông tin là sức mạnh, và sự phối hợp là phương tiện để thông tin có thể được khai thác tốt nhất.

Hệ thống thông tin hoạt động được chia sẻ sẽ khai thác sức mạnh của việc phối hợp ra quyết định và cải thiện hiệu quả chuyến bay.

Khái niệm này được hỗ trợ bởi CANSO, hợp tác với CGH Technologies, dẫn đến sự phát triển của một nền tảng phần mềm sẽ tổng hợp và chia sẻ thông tin hoạt động chính, đồng thời cải thiện phương pháp CDM tốt nhất trên toàn cầu.

Nền tảng mới CADENCE (CANSO Air Traffic Flow Management (ATFM) Data Exchange Network for Cooperative Excellence) cung cấp quyền truy cập vào các công cụ và quy trình CDM để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay (ANSP), những người sử dụng vùng trời và các văn phòng ICAO khu vực trên toàn thế giới trong việc quản lý không chỉ sự phục hồi của hoạt động bay mà còn trong việc thiết lập các kênh liên lạc hàng ngày để trao đổi thông tin hoạt động, chuyển tiếp các thông tin về khống chế trong hoạt động và tạo điều kiện để thực hiện phản ứng một cách nhanh chóng đối với các tình huống ứng phó khác nhau như bão nhiệt đới và bão xoáy, núi lửa phun trào và mất điện. Điều này sẽ thúc đẩy việc quản lý luồng và mang lại hiệu quả hoạt động chính.

Simon Hocquard, Tổng giám đốc CANSO cho biết: “CDM và ATFM là những nền tảng thiết yếu để cải thiện việc phối hợp hiệp đồng và quản lý điều hành trên bầu trời của chúng ta. Sáng kiến này sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (ANSP), các hãng hàng không và các bên liên quan khác làm việc cùng nhau một cách hiệu quả để giảm thiểu sự chậm trễ trong hoạt động bay, giảm tác động đối với môi trường và cải thiện kế hoạch hợp tác trong mọi thứ từ việc xây dựng đường cất hạ cánh đến việc quản lý hoạt động bay sau các thảm họa thiên nhiên. CADENA đã cực kỳ thành công ở khu vực Mỹ Latin và Caribbean, và chúng tôi cũng mong muốn được hợp tác với các khu vực khác”.

CADENA chỉ đường

Sức mạnh của CDM và hiệu quả nó mang lại đã được chứng minh. Quả thực những thành tựu của CADENA tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean cho thấy tiềm năng chắc chắn của CADENCE.

Ví dụ, CADENA đang thử nghiệm năng lực đường bay trực tiếp (Direct Routing - DCT) – một bước tiến đến vùng trời với đường bay tự do (Free Route Airspace – FRA) – giữa các cặp thành phố tại Mỹ Latin và Caribbean nếu có thể. DCT là một phần của quá trình nâng cấp khối hệ thống hàng không của ICAO và cho phép người dùng tối ưu hóa việc lập kế hoạch bay và nhiên liệu. Cuối cùng, FRA sẽ cho phép các chuyến bay sử dụng quỹ đạo tối ưu và không bị hạn chế bởi cấu trúc hệ thống đường hàng không cố định.

Hai cặp thành phố đầu tiên được thử nghiệm là Atlanta Hartsfield và Lima cùng với Atlanta Hartsfield và Sao Paulo cho thấy nhiều sự hứa hẹn. Việc tối ưu hóa đường bay tới Lima tiết kiệm được 368,000 USD và 1,184 tấn CO2 hàng năm. Đối với kết nối tới Sao Paulo, dự kiến tiết kiệm 302,000 USD và 1,524 tấn CO2.

CADENA cũng thiết lập các quy trình để quản lý các tình huống ứng phó một cách hiệu quả. Ngoài ra, nền tảng này chính thức hợp tác với ngành công nghiệp vũ trụ và cho phép các chuyến bay ưu tiên để vận chuyển vắc xin.

Nhận thức tình huống

CADENCE sẽ xây dựng dựa trên những ví dụ ấn tượng trên về sự phối hợp và chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức tình huống của tất cả các bên liên quan.

Nhận thức được việc mỗi khu vực là khác biệt, CANSO sẽ thực hiện tham vấn với các ANSP của từng khu vực và một nhóm nhiệm vụ CADENCE toàn cầu sẽ được thiết lập để hỗ trợ các nhóm hành động khu vực trong việc thiết lập hệ thống thông tin hoạt động (Operational Information Systems - OIS) tại khu vực khi cần thiết. Điều này sẽ đảm bảo khả năng liên tục tiếp cận với các bên tương đương và chuyên gia, đồng thời cung cấp các hướng dẫn, huấn luyện và thông tin về các phương pháp thực tiễn tốt nhất khi các quy trình địa phương được thiết lập.

Cindy Troutman, Chủ tịch CGH Technologies cho biết: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với CANSO trong việc phát triển và triển khai CADENCE OIS tại tất cả các khu vực. Cộng đồng hàng không đã bị ảnh hưởng trong năm qua nhưng tinh thần tái xây dựng một cách tốt đẹp, an toàn và hiệu quả hơn chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.Với CADENCE, CANSO thật sự mang lại trọng tâm hoạt động và tiếng nói tới ngành quản lý bay và CGH Technologies luôn sẵn sàng hỗ trợ ngay khi chúng tôi xác định lại tương lai.”

 (Nguồn: Canso/Vatm) 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận