tạp chí bầu trời

Kế hoạch hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch Covd-19 trên địa bàn TP.HCM

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021 những người khó khăn sẽ được nhận tiền hỗ trợ mỗi người 1.000.000 (VNĐ) với hình thức trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ngày 25/9/2021, UBND TP.HCM ban hành công văn số 3181/UBND-VX về việc hỗ trợ Đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Nhằm kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội kéo dài. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng được hỗ trợ:

  • Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng này gặp khó khăn.
  • Người lao động có hoàn cảnh thực sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  • Người phụ thuộc của nhóm đối tượng (2) gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách.
  • Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thực sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách.
  • Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thực sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách đang có mặt tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Không hỗ trợ đối với trường hợp người lao động người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021. Những trường hợp đang cách ly, đang điều trị tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương vẫn được nhận hỗ trợ theo quy định. Trường hợp một người thuộc nhiều diện hỗ trợ thì chỉ được hưởng một diện, không hỗ trợ đối với người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, đối chiếu phải chi trả cho người được hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phương thức hỗ trợ linh hoạt, thuận lợi cho đối tượng được hưởng chính sách, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nguyên tắc hỗ trợ quá trình rà soát, lập danh sách, tổ chức thẩm định và phê việc phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú. Công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Đồng thời, các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn TP.HCM phối hợp thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ để giúp đỡ được phần nào những khó khăn của người dân.

Phi Phụng

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận