tạp chí bầu trời

ICAO áp dụng phương thức phục hồi hàng không COVID-19 mới, kết nối lại thế giới

Hội đồng ICAO đã thông qua một báo cáo mới và các khuyến nghị nhằm khởi động lại hệ thống vận tải hàng không quốc tế và điều chỉnh sự phục hồi toàn cầu của ngành hàng không. Báo cáo và hướng dẫn COVID-19 (COVID-19 report and guidelines) được xây dựng bởi Nhóm công tác đặc biệt về phục hồi hàng không phục hồi hàng không (Council’s Aviation Recovery Task Force - CART ) của ICAO.

Báo cáo được phát triển thông qua tham vấn rộng rãi từ các quốc gia và các tổ chức khu vực, và với các khuyến cáo quan trọng từ Tổ chức Y tế Thế giới và các nhóm ngành hàng không quan trọng bao gồm Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Hiệp hội Sân bay Quốc tế (ACI World), Tổ chức dịch vụ Hàng không Dân dụng (CANSO) và Hội đồng điều phối quốc tế của Hiệp hội các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ (ICCAIA).

Hội đồng ICAO đã thông qua một báo cáo mới và các khuyến nghị nhằm khởi động lại hệ thống vận tải hàng không quốc tế và điều chỉnh sự phục hồi toàn cầu của ngành hàng không. Báo cáo và hướng dẫn COVID-19 (COVID-19 report and guidelines) được xây dựng bởi Nhóm công tác đặc biệt về phục hồi hàng không phục hồi hàng không (Council’s Aviation Recovery Task Force - CART ) của ICAO.

Báo cáo được phát triển thông qua tham vấn rộng rãi từ các quốc gia và các tổ chức khu vực, và với các khuyến cáo quan trọng từ Tổ chức Y tế Thế giới và các nhóm ngành hàng không quan trọng bao gồm Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Hiệp hội Sân bay Quốc tế (ACI World), Tổ chức dịch vụ Hàng không Dân dụng (CANSO) và Hội đồng điều phối quốc tế của Hiệp hội các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ (ICCAIA).

Để có hiệu quả, chúng ta cần thực hiện một cách tiếp cận nhiều lớp và đặc biệt là dựa trên phân tích các rủi ro. Các biện pháp sẽ được thực hiện hoặc loại bỏ khi cần thiết dựa trên các yếu tố y tế trên diện rộng và các yếu tố khác sẽ diễn ra, ông nói.

Do đó, các quốc gia và nhà khai thác cần có cả quyền tự chủ và sự chắc chắn khi họ hành động để thế giới bay trở lại, vì vậy, các hướng dẫn của CART được thiết kế như một tài liệu tham khảo chung, trong khi vẫn có thể thích nghi. Điều này cần được hiểu là một loại hướng dẫn “sống”, sẽ được cập nhật liên tục dựa trên các đánh giá rủi ro mới nhất khi chúng tôi theo dõi tiến trình và kết nối lại thế giới.

Báo cáo của CART chứa phân tích tình huống chi tiết và các nguyên tắc chính được bổ trợ bởi một loạt các khuyến nghị tập trung xung quanh các mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng, an toàn và an ninh hàng không, và phục hồi kinh tế hàng không.

Nội dung này được bổ sung bởi báo cáo đặc biệt theo “Tài liệu Take Off”, trong đó có hướng dẫn về các biện pháp giảm thiểu rủi ro sức khỏe cộng đồng với bốn mô-đun riêng biệt liên quan đến sân bay, máy bay, phi hành đoàn và hàng hóa hàng không.

“Thế giới cần hàng không và hàng không ngày nay đang rất cần ICAO”, Chủ tịch của Hội đồng ICAO, Sciacchitano, nhấn mạnh. “Sự hợp tác toàn cầu thông qua tổ chức này đã giúp các quốc gia kết nối thế giới với lợi ích chung của họ trong hơn 75 năm, và giờ đây, nó giúp chúng tôi kết nối lại. Sự đoàn kết giữa tất cả các quốc gia và khu vực và các ngành công nghiệp sẽ rất quan trọng trong tương lai và ICAO là nơi chúng ta đạt được điều đó cho ngành hàng không toàn cầu”.

Tổng thư ký ICAO, Tiến sĩ Fang Liu cũng hoan nghênh thành tựu của CART và nhấn mạnh rằng ICAO sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ các quốc gia thành viên phục hồi và khởi động lại hoạt động của mình. “Phục hồi niềm tin của công chúng về du lịch hàng không có lợi ích rất to lớn. Đây chỉ không chỉ về khả năng hoạt động và kinh tế của ngành vận tải hàng không, mà còn của toàn bộ xã hội và khu vực. Giúp cho ích kinh tế và sự ổn định của họ khôi phục lại”, bà nhận xét.

Báo cáo đầy đủ của CART (COVID-19 report and guidelines) sẽ được xem xét và cập nhật thường xuyên dựa trên dữ liệu và thông tin mới nhất nhận được từ tất cả các bên liên quan.

Trích nguồn: https://vatm.vn/icao-ap-dung-phuong-thuc-phuc-hoi-hang-khong-covid-19-moi-ket-noi-lai-the-gioi-n5931.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận