tạp chí bầu trời

Hợp nhất văn bản Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bộ GTVT vừa có Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGTVT ngày 24/03/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo đó, Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Nội dung Văn bản hợp nhất, xem tại đây./.

Theo https://caa.gov.vn/pho-bien-phap-luat/hop-nhat-van-ban-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-khong-dan-dung-20220329095515950.htm

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận