tạp chí bầu trời

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ

Ngày 15-4, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến, kết nối tất cả các điểm cầu từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, Sở, Ngành, nhằm triển khai Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chỉ đạo (chụp qua màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, khẳng định: Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Cần Thơ về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Cần Thơ. Sự ra đời của Nghị quyết số 45/2022/QH15, mở ra thời cơ, vận hội mới cho TP. Cần Thơ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm ĐBSCL, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Tuy nhiên đây vừa là thời cơ, cũng vừa là thách thức lớn đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố,…

Nhằm triển khai Nghị quyết 45/2022/QH15, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22/02/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể để triển khai thực hiện nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua.

Toàn cảnh hội nghị (chụp qua màn hình)

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng và thế mạnh của thành phố. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15: “Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022  và những năm tiếp theo,... Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhấn mạnh.

Điểm cầu tại Sở Thông Tin và Truyền thông TP. Cần Thơ

Cần nói thêm: Theo nhận định của Bộ Chính trị, thời gian qua, Cần Thơ đạt kinh tế tăng trưởng khá, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL, nhưng sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế,… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nhất là ngành công nghiệp; Phát triển ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, chưa trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành và chưa xây dựng được các khu liên kết sản xuất của vùng. Kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, đây chính là điểm nghẽn đối với phát triển của Cần Thơ và ĐBSCL. Cần Thơ chưa thực sự trở thành trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân liên kết và kết nối vùng.

Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ đề ra mục tiêu: Trong giai đoạn 2021-2025, TP. Cần Thơ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt mức 7,5-8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10-12,5%/năm. Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Đến năm 2025, GRDP/người đạt 6.200-6.800 USD. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 54,17-54,73% GRDP, công nghiệp và xây dựng chiếm 33,71-33,99%, nông nghiệp chiếm 5,61-5,9%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,94-5,95%,…

Để đạt các chỉ tiêu trên, Nghị quyết  98/NQ-CP yêu cầu các Bộ, Ngành và TP. Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch hành động triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một số dự án sắp triển khai nhằm phát triển giao thông đường thuỷ và đường hàng không tại TP. Cần Thơ, được đề cập tại Hội nghị

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát huy vai trò là trung tâm, cực tăng trưởng của ĐBSCLvà cả nước. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tập trung nguồn lực để nghiên cứu, thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm kết nối vùng và liên vùng; hoàn chỉnh giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu. Tiếp tục đầu tư phát triển cảng Cái Cui thành cảng biển Quốc tế. Nghiên cứu thành lập mới các khu công nghiệp dọc theo các trục giao thông phía Tây Nam của thành phố. Xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế số, công nghệ thông tin, viễn thông và các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,…

      Trần Tú – Đan Phượng

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận