tạp chí bầu trời

Hội nghị đại biểu Người lao động khối Cơ quan năm 2022

Ngày 26/01/2022, Hội nghị đại biểu Người lao động khối Cơ quan năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và các đồng chí là thành viên Hội đồng thành viên các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tham dự Hội nghị còn có 88 đại biểu đại diện cho 273 cán bộ, nhân viên khối Cơ quan.

Đoàn Chủ tịch hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cuả khối Cơ quan Tổng công ty. Theo đó, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nỗ lực cống hiến của tập thể CB-CNV, khối Cơ quan Tổng công ty đã hoàn thành tốt công tác tham mưu giúp việc cho các cấp Lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác. Chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả tiết giảm chi phí sản xuất, tiến tới đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động được ở mức cao nhất, tốt nhất trong điều kiện có thể. Năm qua, cùng với các đơn vị trong Tổng công ty, tập thể người lao động khối Cơ quan đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo điều hành bay an toàn cho các chuyến bay trong vùng trách nhiệm, nội bộ đơn vị đoàn kết, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tiến báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cuả khối Cơ quan Tổng công ty

 

Tổng công ty vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước những đợt bùng phát dịch trên khắp các tỉnh, thành phố. Chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp với mức độ lây lan của dịch bệnh nhằm đảm bảo việc phòng chống dịch trong tình hình mới và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ điều hành bay luôn an toàn, hiệu quả. Tổng công ty cũng đẩy nhanh việc thực hiện tiêm phòng vắc-xin, đến nay 100% người lao động đã hoàn thành tiêm mũi 2 và đang tích cực triển khai tiêm mũi 3 cho người lao động.

 

Bước sang năm 2022, nhận định tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới tiếp tục còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành hàng không sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, chưa có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn, dự báo trong vài năm tới thị trường hàng không mới có thể phục hồi như năm 2019. Trước thực tế đó, tập thể người lao động khối Cơ quan tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc trên các lĩnh vực chuyên môn cho Ban điều hành, Hội đồng thành viên để lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo cung cấp dịch vụ điều hành bay luôn An toàn - Điều hòa - Hiệu quả. Đảm bảo cân đối thu, chi trên tinh thần duy trì các khoản chi cho các hoạt động thường xuyên ở mức độ tiết giảm tối đa và thu nhập của người lao động luôn ổn định.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Nguyễn Thị Hồng Oanh báo cáo tại hội nghị

 

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các Ban, Văn phòng; tổng hợp các kiến nghị từ người lao động; đánh giá kết quả thực hiện TƯLĐTT và NQLĐ của Tổng công ty; các biện pháp cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động và việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ liên quan đển người lao động trong Tổng công ty.

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tài chính đã trình bầy báo cáo công khai về việc trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, trích kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại khối Cơ quan Tổng công ty. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả tổ chức hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của tổ Thanh tra nhân dân năm 2022. Đại diện Ban Tổ chức cán bộ - Lao động đã trả lời, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của người lao động tại Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đóng góp rất quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên khối Cơ quan trong năm 2021 đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động khối Cơ quan, các Ban chuyên môn đầu ngành đã tích cực tham mưu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, kịp thời điều chỉnh chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính của Tổng công ty.

 

Năm 2022, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch Phạm Việt Dũng đã đề nghị khối Cơ quan Tổng công ty tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào 9 lưu ý trọng tâm sau: Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo trong điều hành hoạt động của Tổng công ty; Tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban, Văn phòng trong xử lý công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó ưu tiên nhất là tiến độ các dự trọng điểm Quốc gia, trọng điểm của ngành; Xây dựng các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn vốn cho các dự án đang triển khai, tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi tiêu; Đẩy nhanh việc chuyển đổi số hóa trong khối Cơ quan; Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc tại khối Cơ quan, minh bạch trong trả lương, trả thưởng; Tiếp tục duy trì nền nếp văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp; Các cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến người lao động nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí tạo nên sự đồng thuận phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị thảo luận sối nổi, đã có 04 tham luận được trình bầy tại Hội nghị, trong đó tập trung đề cấp đến các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ dự án; công tác ứng dụng KHCN trong Tổng công ty và giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

Hội nghị đã bầu Tổ Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 05 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2022 gồm 19 đại biểu, trong đó 14 chính thức, 05 đại biểu dự khuyết.

 

Hội nghị đại biểu Người lao động khối Cơ quan năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm cuả người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp trong doanh nghiệp; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo https://vatm.vn/hoi-nghi-dai-bieu-nguoi-lao-dong-khoi-co-quan-nam-2022-n6503.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận