tạp chí bầu trời

Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam tổng kết công tác nhiệm kỳ 2, triển khai công tác nhiệm kỳ 3(2020-2025).

Ngày 2/10/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Hàng Không được tổ chức, chủ toạ Ông Phạm Ngọc Minh, cùng các ủy viên ban chấp hành tham dự.

Ông Bùi Doãn Nề, phó Chủ tịch - tổng thư ký báo cáo hoạt động của hiệp hội từng thời kỳ. Hiệp hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nên Hiệp hội luôn gắn kết với các đơn vị thành viên, từ đó dần khẳng được vị trí và tầm ảnh hưởng của mình. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, khi đại dịch Covid 19 lan rộng, hiệp hội đã có tiếng nói tích cực, hữu ích tới các cơ quan chức năng cấp trên, cùng các đơn vị thành viên từng bước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Các đại biểu đều nhất trí với nội dung phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3: hiệp hội bám sát từng bước "thăng trầm" của Ngành, là cầu nối tin cậy giữa cơ quan quản lý nhà nước với các thành viên hiệp hội. Đồng thời, hiệp hội sẽ luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp tục phát triển hội viên, quan tâm quyền lợi hội viên và tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách quản lý Ngành hàng không. Các đại biêu đều thống nhất với dự kiến nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới.

Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch, tổng thư ký hiệp hội tại Hội nghị


Ông Phạm Việt Dũng (thứ 2 trái sang) CTHĐTV Tổng công ty quản lý bay tại Hội nghị


Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Nguyễn Quý Đại

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận