tạp chí bầu trời

Hãng hàng không Vietjet đứng thứ hai về thị phần hành khách Thái Lan năm 2020

Vietjet là hãng hàng không sau cùng gia nhập thị trường hàng không nội địa Thái Lan, Vietjet đã được thị trường hoàn toàn đón nhận, vị trí số 2 trong năm 2020 thuộc về Vietjet Thái Lan là cột mốc quan trọng của hãng hàng không này trong gần 5 năm qua.

Theo‌ ‌báo‌ ‌cáo‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌Cục‌ ‌Hàng‌ ‌không‌ ‌dân‌ ‌dụng‌ ‌Thái‌ ‌Lan,‌ ‌thị‌ ‌phần‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌nội‌ ‌địa‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌có‌ ‌sự‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌lớn‌ ‌khi‌ ‌các‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌thấp‌ ‌(LCC)‌ ‌chiếm‌ ‌tới‌ ‌trên‌ ‌80%,‌ ‌với‌ ‌Thai‌ ‌AirAsia‌ ‌đứng‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌số‌ ‌1.‌ ‌

Vị‌ ‌trí‌ ‌số‌ ‌2‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌thuộc‌ ‌về‌ ‌Vietjet‌ ‌Thái‌ ‌Lan.‌ ‌Là‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌sau‌ ‌cùng‌ ‌gia‌ ‌nhập‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌Thái‌ ‌Lan‌ ‌và‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌khai‌ ‌thác‌ ‌các‌ ‌chuyến‌ ‌bay‌ ‌thương‌ ‌mại‌ ‌thường‌ ‌lệ‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌9‌/‌2016,‌ ‌nhưng‌ ‌Vietjet‌ ‌Thái‌ ‌Lan‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌hoàn‌ ‌toàn‌ ‌đón‌ ‌nhận‌ ‌trong‌ ‌hơn‌ ‌4‌ ‌năm‌ ‌qua.‌ ‌

Bốn‌ ‌hãng‌ ‌đứng‌ ‌đầu‌ ‌trong‌ ‌số‌ ‌7‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌hiện‌ ‌tại‌ ‌đều‌ ‌là‌ ‌các‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌thấp,‌ ‌với‌ ‌thị‌ ‌phần‌ ‌khách‌ ‌chiếm‌ ‌tới‌ ‌83,7%. Trong đó, ‌Vietjet‌ ‌Thái‌ ‌Lan chiếm 17,3% thị phần Thái Lan.

Cụ thế, Theo‌ ‌báo‌ ‌cáo‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌Cục‌ ‌Hàng‌ ‌không‌ ‌dân‌ ‌dụng‌ ‌Thái‌ ‌Lan, Thai AirAsia đứng vị trí số 1 với 35,7%. Vị trí số 2 trong năm 2020 thuộc về Vietjet Thái Lan với 17,3%. Tiếp theo là các hãng Nok Air, Thai Lion Air, Thai Smile, Bangkok Airways.

Vietjet Thái Lan là hãng hàng không sau cùng gia nhập thị trường Thái Lan và bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ từ tháng 9/2016, nhưng hãng đã được thị trường đón nhận trong hơn 4 năm qua.

Theo Thành Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận