tạp chí bầu trời

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2022

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2022 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 sửa đổi bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14.

(Ảnh minh họa)

Tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 nêu trên quy định: mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít.

Như vậy, mức thuế thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 50% đến hết năm 2022. Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và bãi bỏ Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Việc tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường là một giải pháp cần thiết để góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, giúp các doanh nghiệp hàng không tồn tại, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận