tạp chí bầu trời

ENAIRE triển khai khái niệm đường bay tự chọn tại Tây Ban Nha

ENAIRE - Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Tây Ban Nha, đã bắt đầu triển khai việc khai thác đường bay tự chọn (free route) tại Tây Ban Nha.

Đường bay tự chọn (free route) là một khái niệm về khai thác mà ở đó các nhà khai thác tàu bay có thể lập các kế hoạch bay bao gồm các đoạn đường bay được lập kế hoạch như các đoạn đường bay thẳng giữa các điểm trong một phần vùng trời nhất định, dù cho các điểm nói trên không được kết nối với nhau bởi một đường hàng không.

Phần vùng trời này được gọi là vùng trời đường bay tự chọn (Free route airspace - FRA), đó là lý do tại sao tại Tây Ban Nha tên gọi của dự án này là HISPAFRA.

Hoạt động khai thác mới này sẽ cho phép tàu bay hoạt động hiệu quả và bền vững hơn khi bay qua các điểm được xác định trong vùng trời.

Đường bay tự chọn chỉ có thể thực hiện được trong giai đoạn lập kế hoạch bay. Trong giai đoạn chiến thuật, hoạt động bay tùy thuộc vào kế hoạch bay và các chỉ thị và huấn lệnh từ kiểm soát viên không lưu.

Kế hoạch Triển khai HISPAFRA là một phần của Kế hoạch Chiến lược, Kế hoạch bay 2025 của ENAIRE. Kế hoạch này dự kiến thực hiện đến hết tháng 12 năm 2025.

Các lợi ích đối với môi trường

Theo Tổ chức An toàn Hàng không Châu Âu (European Organisation for the Safety of Air Navigation - EUROCONTROL), một khi hoạt động đường bay tự chọn được triển khai đầy đủ trên toàn bộ Bầu trời chung Châu Âu, dự kiến sẽ tiết kiệm được 500,000 dặm bay mỗi ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc giảm được 3,000 tấn nhiên liệu tiêu thụ và 10,000 tấn CO2 thải ra mỗi ngày tại Châu Âu. Chi phí nhiên liệu hàng ngày tiết kiệm được ước tính là 3 triệu Euro.

Các lợi thế về mặt khai thác

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay như ENAIRE, việc khai thác đường bay tự chọn sẽ đơn giản hóa và cải thiện việc dự đoán các đường bay, bởi sẽ ít có sự khác biệt giữa đường bay lập kế hoạch và đường bay thực tế. Các đường bay tự chọn cũng giảm nhu cầu hiệp đồng và liên lạc không - địa.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận