tạp chí bầu trời

Đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ để hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13-3-2020, về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2-4-2021.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ khi đáp ứng đủ điều kiện.

Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ phát sinh trước ngày 1-8-2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính (thay vì phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính quy định trước đó) hoặc phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022 (thay vì phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 31-12-2021 theo thông tư hiện hành).

Về số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ cũng được sửa đổi và bổ sung trong trường hợp, đó là số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 đến trước ngày 10-6-2020 và quá hạn trước ngày 17-5-2021. Hoặc số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021 và quá hạn từ ngày 17-7-2021 đến trước thời điểm dự thảo có hiệu lực thi hành.

Dự thảo cũng quy định việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30-6-2022 thay vì đến ngày 31-12-2021.

Theo Hà Linh/Hà Nội Mới

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận