tạp chí bầu trời

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng các dự án, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022. Đảm bảo mục tiêu giải ngân kế hoạch tổng thể các dự án của Bộ đến hết tháng 12/2022 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/01/2023 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Các đơn vị có liên quan chủ động đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản chấn chỉnh kịp thời các đơn vị có biểu hiện gây khó khăn, chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch.

(Phối cảnh sân bay Long Thành)

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu  Thủ trưởng đơn vị cần chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên rà soát, có mặt tại hiện trường để phối hợp, làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực. Đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án…

Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan./.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận