tạp chí bầu trời

Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2022

Ngày 5-1, tại trụ sở VKSND TP. Cần Thơ, Đảng bộ VKSND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2022, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023.

Đồng chí Hồ Truyền Thống – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo tại HN

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Truyền Thống – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ; Đồng chí Văn Minh Thái – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ. Về phía Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ có sự tham dự của đồng chí Phạm Thanh Từng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Đồng chí Huỳnh Việt Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Đồng chí Trần Thị Tám - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Đồng chí Nguyễn Thanh Sang - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Viện trưởng. Cùng dự có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ VKSND Tp. Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thị Tám - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Tám - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ. Theo đó, trong năm 2022, với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ, Ban cán sự đảng VKSND TP. Cần Thơ, Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ (Đảng bộ VKS) và các chi bộ trực thuộc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm. Với nỗ lực phấn đấu cao, Đảng ủy tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện, qua đó đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ VKS và các chi bộ kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và Cấp ủy chi bộ năm 2021 qua kiểm điểm cuối năm; đồng thời tổ chức cho đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình xoay vòng trong các kỳ họp lệ, qua đó nhắc nhở những Đảng viên có biểu hiện vi phạm quy định của Đảng, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu xót. Công tác phát triển đảng viên đạt về số lượng, chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả. Hoạt động đoàn thể, các hội có nhiều đổi mới,…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sang - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ thông qua dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ năm 2023. Phát huy thành tích, kết quả đạt được trong năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023: “Phát huy vai trò của đảng viên, công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban chấp hành Đảng bộ cùng cấp ủy các chi bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023.

Trong phần tham luận tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số phương pháp hiệu quả, sáng tạo, những kiến nghị, đề xuất, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức đảng viên, quần chúng trong các chi bộ và hai đoàn thể tại Đảng bộ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Truyền Thống – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ thống nhất cao với nội dung báo cáo và Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ đã đề ra. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, đồng chí Hồ Truyền Thống nêu lên một số điểm cần lưu ý: Đảng bộ đơn vị đã vận dụng hiệu quả, sáng tạo nội dung Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, tuy nhiên trong quá trình triển khai, chỉ đạo đến từng chi bộ cần có văn bản, kế hoạch triển khai cụ thể để thuận lợi cho công tác kiểm tra; Hình thức tổ chức sinh hoạt các chuyên đề phong phú, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng được đánh giá cao tuy nhiên tiến tới cần tăng cường lồng ghép thực tiễn công tác chuyên môn, nghiệp vụ vào sinh hoạt của từng chi bộ,…

Qua đó, Đồng chí đề nghị Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ tiếp tục phấn đấu, thực hiện một số nội dung trong năm 2023, cụ thể: Một là, cần tiếp tục phát huy việc quán triệt Nghị quyết Trung ương và của Thành ủy và Nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ. Hai là, cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. Ba là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bốn là, cần tập trung cho thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2020 - 2025. Năm là, phát huy hơn nữa vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy đối với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, trong đó chú trọng công tác lãnh đạo đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2023 của Đảng ủy VKS đề ra.

Đồng chí Phạm Thanh Từng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối và kết luận Hội nghị, Phạm Thanh Từng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ thay mặt cho Ban chấp hành cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hồ Truyền Thống – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ và sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo này vào Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Qua đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy sẽ chỉ đạo toàn Đảng bộ phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục hạn chế, thiếu xót trong năm 2022 nhằm hoàn thành đạt và vượt nội dung đề ra trong Nghị quyết năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ đã quyết định khen thưởng cho 2 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Phạm Thanh Từng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ trao tặng Giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 cho Chi bộ 1 và Chi bộ 4

Đồng chí Phạm Thanh Từng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ tặng Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Trần Huy - Bảo Anh

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận