tạp chí bầu trời

Đảm bảo an toàn khi đưa tàu bay khai thác trở lại

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa tàu bay bảo dưỡng, bảo quản dừng bay trở lại khai thác, Cục trưởng Đinh Việt Thắng tiếp tục ban hành Chỉ thị về nội dung này.

Theo đó, trước tình hình hoạt động khai thác tàu bay trở lại sau thời gian dài dừng bay do dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa tàu bay bảo dưỡng, bảo quản dừng bay trở lại khai thác, Cục trưởng yêu cầu Người khai thác tàu bay, Tồ chức bảo dưỡng tàu bay triệt để tuân thủ các yêu cầu tại các Chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam về công tác bảo dưỡng, bảo quản dừng bay.

Người khai thác tàu bay, Tồ chức bảo dưỡng tàu bay cần tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu, hướng dẫn của nhà sản xuất tàu bay, nhà sản xuất động cơ và thiết bị tàu bay về các nội dung công việc thực hiện trước khi đưa tàu bay trở lại khai thác.

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc các đề xuất, cần kịp thời báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam giải quyết./.

caa.gov.vn

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận