tạp chí bầu trời

Công ty Quản lý bay miền Trung diễn tập An ninh Hàng không tại Trung tâm Kiểm soát TCTS Cam Ranh và Đài KSKL Tuy Hòa năm 2022

Căn cứ Quyết định số 5652/QĐ-QLB, ngày 01/12/2021 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về “Kế hoạch diễn tập cấp cơ sở đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động HKDD năm 2022”, ngày 14/02/2022, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung đã phê duyệt thành lập Ban Chỉ huy diễn tập an ninh về đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp cơ sở năm 2022.

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không, phòng chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung, ngày 12/4 và 13/4/2022, Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức diễn tập an ninh về ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp cơ sở tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh và Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa.

Đại biểu tham dự diễn tập tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh

Tham dự diễn tập tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh có ông Hồ Anh Vũ - Phó đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Cảng HKQT Cam Ranh, ông Trần Mạnh Tường - Đại diện Cảng HKQT Cam Ranh, ông Vũ Chí Thanh - Tham mưu phó Trung đoàn 920, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tuấn Trưởng - Phó trưởng Công an phường Cam Nghĩa; tại Đài Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa có Ông Bùi Xuân Nam - Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Cảng hàng không Tuy Hòa, Ông Đào Khắc Nhiêu - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Tuy Hòa, đại diện Công an phường Phú Thạnh, Trung đoàn 910, Trung đoàn 915. Đại diện Công ty Quản lý bay miền Trung có Ông Vũ Hồng Sơn - Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy diễn tập, Ông Ngô Xuân Vĩnh - Trưởng phòng An toàn - Chất lượng và An ninh và cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị.

Rút kinh nghiệm công tác diễn tập tại Đài KSKL Tuy Hòa

Công tác diễn tập cấp cơ sở diễn ra 2 năm một lần, mỗi đơn vị được đặt ra tình huống diễn tâp khác nhau, các đơn vị đã xây dựng chi tiết, chuẩn bị kịch bản và tập luyện hết sức nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy diễn tập của Công ty Quản lý bay miền Trung. Sau khi diễn tập, Ban chỉ huy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá tình hình, khả năng phối hợp, vận hành cơ chế hoạt động, khả năng sử dụng và vận hành trang thiết bị… Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức diễn tập, chỉ đạo, điều hành giải quyết các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng để hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh tại các cơ sở cung cấp hoạt động bay của Công ty cũng như Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Rút kinh nghiệm công tác diễn tập TT tại KSTCTS Cam Ranh

Ban chỉ huy diễn tập ANKH

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận