tạp chí bầu trời

Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị bình giảng công tác kỹ thuật năm 2022

Ngày 08/03/2022, Công ty Quản lý bay miền Nam đã tổ chức Hội nghị bình giảng công tác kỹ thuật năm 2022 theo hình thức trực tuyến, Ông Phan Tấn Quang – Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo Phòng An toàn Chất lượng và An ninh, phòng Kỹ thuật, TT Bảo đảm kỹ thuật, phòng Không lưu, Trung tâm Kiểm soát Đường dài HCM, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất, lãnh đạo các Đài, Trạm và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật và lực lượng kỹ thuật tại các đài/trạm sân bay địa phương.

Tại hội nghị, phòng An toàn Chất lượng và An ninh báo cáo công tác kỹ thuật, tổng hợp tình hình từ đầu năm 2022 đến nay. Báo cáo đã nêu rõ các tồn tại về công tác kỹ thuật mà đơn vị cần khắc phục trong đó chủ yếu đến hệ thống kỹ thuật khí tượng (22 mục) và hệ thống VHF (6 mục) cũng như đưa ra các vấn đề mở để hội nghị cùng thảo luận. Với chức năng nhiệm vụ là theo dõi, thống kê, phân tích, đánh giá nguy cơ, nhận diện các mỗi nguy hiểm và đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo an toàn cho công tác Điều hành bay, Phòng ATCLAN cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ các đơn vị Phòng KT, TT BĐKT, các đài, trạm với mục đích cao nhất (nói riêng về kỹ thuật) là công tác cung cấp dịch vụ về kỹ thuật được thông suốt, còn lớn hơn nữa là góp phần hoàn thành nhiệm vụ của công ty là đảm bảo cung cấp đầy đủ , chính xác, kịp thời các dịch vụ cho các chuyến bay an toàn.

Ông Phan Tấn Quang – Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật chủ trì hội nghị 

Về mặt công tác đảm bảo kỹ thuật thì hiện nay trong công ty cũng còn nhiều thiết bị đã được sử dụng trong một thời gian dài, vì vậy thường hay xảy ra sự cố, vật tư dự phòng thiếu… Vì vậy, mỗi người làm công tác kỹ thuật tại mỗi vị trí hiểu rõ hệ thống của mình cần mạnh dạn đề xuất lên cấp trên các phương án phòng ngừa, phương án khắc phục để đảm bảo việc khai thác thiết bị liên tục. Lực lượng kỹ thuật cần mạnh dạn báo cáo các sự cố, các mối nguy hiểm, vì nếu không báo cáo, phản ánh kịp thời thì sẽ càng nguy hiểm hơn khi sự cố xảy ra đơn vị sẽ bị động trong việc ứng phó.

Hội nghị đã được nghe báo cáo của Đội Kỹ thật Khí tượng thuộc TT BĐKT về các tồn tại, khó khăn trong việc duy trì hoạt động của hệ thống radar thời tiết và hệ thống quan trắc tự động trong đó nổi bật lên là công tác mua sắm các trang thiết bị dự phòng cho các hệ thống trên cũng như sửa chữa các hỏng hóc khi xảy ra.

Hội nghị cũng được nghe bình giảng về sự cố tách track làm 2 tại hệ thống ATM EUROCAT-X vào ngày 11/02/2022 tại AACC HCM. Hội nghị đã cùng nhau thảo luận từ các phòng ban chức năng (Không lưu, kỹ thuật) đến các trung tâm đầu cuối khai thác (Đường dài, TCTS TSN) và phân tích của Trung tâm BĐKT về công tác điều tra nguyên nhân và đưa ra các khuyến các phù hợp cho Kiểm soát viên Không lưu khi có tình huống tương tự xảy ra.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe các báo cáo và đóng góp ý kiến về công tác nhân sự, vật tư từ các Đài/Trạm sân bay địa phương.

Kết luận tại hội nghị, ông Phan Tấn Quang – Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật đề nghị phòng An toàn Chất lượng và An ninh tiếp tục duy trì công tác bình giảng kỹ thuật theo đúng quy định. Đối với các vướng mắc của hệ thống khí tượng, đề nghị các đơn vị tiếp tục cố gắng khắc phục các khó khăn trong khi các phương án thay thế mới được thực hiện. Bên cạnh đó, phòng Kỹ thuật tiếp tục phát huy vai trò trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư dự phòng, trong đó phải tính đến việc mua trước các trang thiết bị theo hình thức gối đầu, tránh để xảy ra tình trạng bị động khi không có vật tư thay thế.  Đối với sự cố liên quan đến hệ thống ATM, các đơn vị cần rà soát và cập nhật lại quy trình ứng phó theo khuyến cáo của Thales trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục duy trì sự phối hợp tốt giữa Trung tâm BĐKT với các phòng chức năng và trung tâm KSĐD, TCTS TSN trong công tác bảo đảm hoạt động bay luôn an toàn, điều hòa, hiệu quả. Tại hội nghị, ông Phan Tấn Quang cũng đề nghị và kêu gọi toàn thể lực lượng kỹ thuật tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn, chuẩn bị các chương trình diễn tập trong thời gian sắp tới cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định của đơn vị về công tác phòng chống dịch.

Hội nghị kết thúc với sự hưởng ứng đồng lòng theo kết luật của chủ tọa vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận