tạp chí bầu trời

Công đoàn VATM hướng dẫn các hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân

Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Công đoàn Tổng công ty triển khai các hoạt động theo hướng mở, tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa phương nơi đơn vị đứng chân. 

Ban Lãnh đạo Tổng công ty thống nhất cùng Ban Chấp hành Công đoàn đưa ra các quyết sách theo định hướng
tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo duy trì thu nhập cho người lao động 

Một trong những hoạt động chính cần được chú trọng triển khai trong Tháng Công nhân theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho người lao động về việc làm và thu nhập, từ đó tạo nên sự quan tâm của cả xã hội, nhất là hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, đóng góp của giai cấp công nhân trong bối cảnh mới.

Công đoàn Tổng công ty yêu cầu các Công đoàn cơ sở căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”, tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, đưa ra các giải pháp phù hợp thúc đẩy nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, sẵn sàng cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay an toàn trong giai đoạn hoạt động hàng không phục hồi sau đại dịch.

Công đoàn Tổng công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời động viên tinh thần đoàn viên, người lao động - Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Đình Công gặp gỡ, động viên các lực lượng tuyến đầu trực chốt 

Tăng cường tuyên truyền, thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 cuả Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội”, bảo vệ người lao động, thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận đảm bảo phúc lợi cho người lao động trong quá trình thực hiện nghị quyết này.

Nhiều nội dung của Thỏa ước lao động tập thể Tổng công ty có lợi hơn cho người lao động
so với các văn bản quy phạm pháp luật lao động hiện hành

Các cấp công đoàn cần nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chủ động nắm bắt tình hình chế độ lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong toàn Tổng công ty.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 cần gắn với các hoạt động “Tháng hành động về ATVSLĐ” với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19”nhằm đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người lao động tuân thủ việc thực hiện công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời quan tâm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kịp thời đề nghị hỗ trợ từ nguồn quỹ Công đoàn và Quỹ từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận