tạp chí bầu trời

Chủ tịch HĐTV tham gia Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 19/5/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tới dự và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT công nhận Hội đồng Học viện và Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam.

Tiến sĩ Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tại Quyết định số 928/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sự kiện công bố quyết định thành lập Hội đồng Học viện là hết sức quan trọng đối với Học viện Hàng không Việt Nam. Thực hiện đúng quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

Trước đó, ngày 9/5/2020, tại TP Hồ Chí Minh tiến hành bầu các thành viên Hội đồng Học viện. Hội đồng Học viện gồm 15 thành viên, gồm đại diện của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và đại diện lãnh đạo nhà trường, giảng viên, viên chức của Học viện.

Chủ tịch HĐTV tham gia Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng Học viện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 và các quy định khác có liên quan.

Hội đồng Học viện là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Học viện; Hội đồng chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Học viện; thực hiện giám sát các hoạt động của Học viện, gắn Học viện với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Học viện theo quy định của pháp luật.

Hội đồng có quyền quyết nghị các vấn đề có tính chất chiến lược, quan trọng liên quan đến các hoạt động và sự phát triển của Học viện.

Tiến sĩ Phạm Việt Dũng công tác 35 năm trong ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Trường Hàng không Việt Nam trước đây và Học viện Hàng không Việt Nam ngày nay.

Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở đào tạo duy nhất ở Việt Nam cung cấp nguồn kiểm soát viên không lưu và cử nhân chuyên ngành Quản lý hoạt động bay cho Tổng công ty.

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của Học viện Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ trong cung cấp nhân lực và các cơ sở thực tập cho sinh viên, học viên của Học viện.

Trích nguồn: https://vatm.vn/chu-tich-hdtv-tham-gia-hoi-dong-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-nhiem-ky-2020-2025-n5905.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận