tạp chí bầu trời

Chỉ thị an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi

Theo đó, Cục trưởng yêu cầu Người khai thác tàu bayNgười lái tàu bay bổ sung vào hệ thống tài liệu khai thác các chính sách và tiêu chuẩn, quy trình dưới đây để yêu cầu người lái tàu bay:

- Không được phép thực hiện tiếp cận hạ cánh khi một trong ba tiêu chuẩn khai thác tối thiểu cho hạ cánh bao gồm: Trần mây - Ceiling, Tầm nhìn - Visibility và Tầm nhìn đường cất hạ cánh - RVR (đối với các sân bay/đường CHC/phương thức tiếp cận được công bố cả 3 tiêu chí)thấp hơn giá trị khai thác tối thiểu (minima).

- Không được tiếp cận/hạ cánh đối trong  trường hợp tầm nhìn (Visibility) bằng hoặc nhỏ hơn giá trị khai thác tối thiểu (minima) sân bay cộng 100m hoặc Tầm nhìn đường cất hạ cánh (RVR) bằng hoặc nhỏ hơn giá trị khai thác tối thiểu sân bay cộng 300m và kết hợp với 1 (một) trong những điều kiện thời tiết bất lợi (giông sét, mưa to, mưa giông lớn) trên đường CHC (Over runway) hoặc trong vùng phụ cận sân bay (vicinity); Gió cạnh lớn hơn 15kt và gió giật kết hợpvới 1 (một) trong những điều kiện thời tiết bất lợi (giông sét, mưa to, mưa giông lớn) trên đường CHC (Over runway) hoặc trong vùng phụ cận sân bay (vicinity).

-  Phải chuyển hướng khai thác tới sân bay dự bị (Diversion) khi đã thực hiện bay lại 02 lần mà không thể hạ cánh thành công theo quy trình thông thường được phê chuẩn đối với 01 sân bay trong một chuyến bay , trừ các trường hợp bất khả kháng.

(Ảnh minh họa)

Đối với Đài Kiểm soát không lưucơ sở kiểm soát tiếp cận, Kiểm soát viên không lưu (KSVKL), Cục trưởng yêu cầu:

- Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu cho hạ cánh bao gồm các tiêu chí: Trần mây - Ceiling, Tầm nhìn - Visibility và Tầm nhìn đường cất hạ cánh - RVR (đối với các sân bay/đường CHC/phương thức tiếp cận được công bố cả 3 tiêu chí). Khi 1 (một) trong 3 (ba) tiêu chí nêu trên thấp hơn giá trị khai thác tối thiểu (minima), KSVKL không được cấp huấn lệnh tiếp cận/hạ cánh hoặc phải hủy bỏ huấn lệnh (nếu đã cấp) cho tàu bay.

KSVKL ngừng tiếp thu tàu bay, không được cấp huấn lệnh tiếp cận/hạ cánh hoặc phải hủy bỏ huấn lệnh đã cấp cho tàu bay đối với một trong cáctrường hợp sau:

- Tầm nhìn (Visibility) bằng hoặc nhỏ hơn giá trị khai thác tối thiểu (minima) sân bay cộng 100m hoặc Tầm nhìn đường cất hạ cánh (RVR) bằng hoặc nhỏ hơn giá trị khai thác tối thiểu sân bay cộng 300m và kết hợp với 1 (một) trong những điều kiện thời tiết bất lợi (giông sét, mưa to, mưa giông lớn) trên đường CHC (Over runway) hoặc trong vùng phụ cận sân bay (vicinity).

- Gió cạnh lớn hơn 15kt và gió giật kết hợpvới 1 (một) trong những điều kiện thời tiết bất lợi (giông sét, mưa to, mưa giông lớn) trên đường CHC (Over runway) hoặc trong vùng phụ cận sân bay (vicinity).

Đối với các cơ sở/bộ phận cung cấp dịch vụ khí tượng tại sân bay, Cục trưởng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp dự báo, theo dõi chặt chẽ, đánh giá tình hình diễn biến thời tiết đảm bảo các bản tin quan trắc chính xác, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, các báo cáo thời tiết đặc biệt (SPECI/SPECIAL) kịp thời, đặc biệt diễn biến xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết bất lợi. Nghiên cứu triển khai không chỉ dự báo và báo cáo thời tiết theo quy định phụ ước 3 (ICAO), CSCCDV khí tượng có thể đưa ra các bản tin thời tiết có dạng tường minh hơn thiết kế đặc biệt phù hợp, hỗ trợ trực tiếp giúp người khai thác, các cơ sở điều hành bay liên quan và kiểm soát viên không lưu dễ sử dụng. 

Nhân viên khí tượng tại sân chủ động trao đổi, cung cấp thông tin thời tiết cho các cơ sở điều hành bay liên quan (APP/TWR) khi thời tiết có diễn biến bất thường hoặc điều kiện thời tiết bất lợi: xu hướng giảm về tầm nhìn (visibility)/tầm nhìn đường CHC (RVR), trần mây (ceiling) thấp, gió cạnh mạnh, mây vũ tích (CB), mưa giông lớn, giông sét, mưa to, gió giật, gió đứt tầng thấp tại khu vực sân bay để KSVKL lập phương án và ra quyết định phù hợp.

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc các đề xuất cần kịp thời báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam để giải quyết./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận