tạp chí bầu trời

CANSO tái khẳng định cam kết phục hồi ngành ATM

Amsterdam, ngày 16/10/2020 – Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dân dụng CANSO đã qui tụ 186 nhà cung cấp dịch vụ ATM và các nhà cung cấp trong cam kết hỗ trợ sự phục hồi nền hàng không an toàn và liền mạch thông qua sự lãnh đạo vững mạnh và một nghị quyết về chính sách mới.
 

Tại Đại hội thường niên lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến, CANSO đã thông báo việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Điều hành mới, Cơ trưởng Gilbert Macharia Kibe, hiện đang giữ chức Tổng Giám đốc Cục Hàng không dân dụng Kenya (KCAA). Cơ trưởng Kibe có một bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không với hơn 30 năm hoạt động, trong đó có bốn năm là thành viên của Ủy ban Điều hành của CANSO.

Cơ trưởng Kibe, Tổng Giám đốc của KCAA phát biểu: “Tôi rất vinh dự được lựa chọn là Chủ tịch Ủy ban Điều hành của CANSO. Tôi có một sự tin tưởng lớn về cộng đồng ATM và tất cả những gì mà các thành viên của CANSO đã mang đến trong việc đổi mới lĩnh vực ATM, và tôi cảm thấy rất vui khi được làm việc với những chủ thể quan trọng trong ngành trên toàn cầu để mang lại một tương lai an toàn, liền mạch và ổn định cho ngành.”

Các bổ nhiệm quan trọng khác bao gồm việc bổ nhiệm Ông Gen. Luis Rodrigues Heraldo, Tổng giám đốc của DECEA, và Graeme Sumner, CEO của Airways New Zew Zealand trở thành các thành viên của Ủy ban Điều hành. Don Thoma, CEO của Aireon, và Conor Mullan, Giám đốc Điều hành của Think Research Ltd, cũng được tái đề cử là các đại diện Thành viên liên kết của CANSO.

Simon Hocquard, Tổng giám đốc của CANSO, đã phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn người tiền nhiệm, Rudy Kellar, và thành viên của Ủy ban Điều hành, Klas Dieter Scheurle cho sự đóng góp của mình với CANSO. Tôi cũng xin được chào mừng tất cả các thành viên mới của Ủy ban Điều hành của chúng ta. Họ tham gia vào một nhóm quản lý có kinh nghiệm và hiểu biết, và cùng nhau lãnh đạo CANSO và toàn ngành trong việc giải quyết các thách thức chính và đảm bảo cho tương lai của chúng ta. Sự lãnh đạo và hợp tác mạnh mẽ này là vô cùng quan trọng nhằm giúp cho lĩnh vực ATM và ngành hàng không xây dựng lại tốt hơn và vững mạnh hơn bao giờ hết.”

Tại Đại hội, CANSO cũng đã giới thiệu một ưu tiên về chính sách mới nhằm giúp cho ngành kiểm soát khủng hoảng hàng không hiện tại. Cam kết mang lại chính sách và hướng dẫn khung nhằm đảm bảo ngành ATM trở thành một ngành vững mạnh và bền bỉ hơn trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra, định vị đúng đắn nhằm phục vụ các nhu cầu ngày một tăng trong quản lý an toàn và hiệu quả các vùng trời.

Nghị quyết này được bổ sung vào các ưu tiên hiện có của CANSO về việc tăng cường hiểu biết về lĩnh vực ATM; bảo đảm các thực hành qui định tốt, hỗ trợ các tiêu chuẩn khai thác giúp tăng năng lực ATM; xúc tiến quá trình hiện đại hóa vùng trời nhằm đạt hiệu quả cao hơn và giải quyết các thách thức đến từ những thành phần tham gia mới, và hỗ trợ cho một cách tiếp cận có tính hợp tác đối với các thách thức của ngành.

“Đây là một năm đầy thách thức đối với tất cả chúng ta và nó đang thúc đẩy một cam kết đối với CANSO và ngành.”, Ông Hocquard phát biểu. “Các thành viên chúng ta đã tập hợp lại và thống nhất tập trung vào các biện pháp giúp ngành chúng ta kiểm soát các ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bên cạnh đó là mục tiêu tổng thể của chúng ta trong đổi mới ATM. Đây là một bước đi quan trọng khi xác định lại tương lai của chúng ta và cách tiếp cận mà chúng ta cần có.”

Vũ Uyên, CANSO

Trích nguồn: https://vatm.vn/canso-tai-khang-dinh-cam-ket-phuc-hoi-nganh-atm-n6033.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận