tạp chí bầu trời

Cảng HKQT Phú Quốc được tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sau 3 năm áp dụng, vận hành, duy trì thành công Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, vừa qua, Cảng HKQT Phú Quốc đã được tổ chức NQA - tổ chức chứng nhận, giám định, kiểm định quốc tế lớn hàng đầu thế giới đánh giá và tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Cảng HKQT Phú Quốc đã áp dụng và được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ năm 2018. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã giúp Cảng HKQT Phú Quốc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý các nguồn lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Với định hướng phát triển bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, trong thời gian tới Cảng HKQT Phú Quốc tiếp tục duy trì, cập nhật, bổ sung các quy trình, tài liệu đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ hàng không, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý, chất lượng công việc và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao của khách hàng, nâng cao uy tín, thương hiệu Cảng HKQT Phú Quốc, tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay.

Trích nguồn - https://www.vietnamairport.vn/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-tong-cong-ty/cang-hkqt-phu-quoc-duoc-tai-cap-chung-nhan-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-9001-2015

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận